Taalmysteries opgehelderd – dinsdag 2 december

Taalmysteries opgehelderd? Carine Caljon

In het najaar van 2007 oogstte Carine Caljon, samen met Dirk Denoyelle, algemeen succes met de vrolijke taaltournee ‘De Babylonische spraakverwarring’, een ludieke vertelling over humor in taaltoestanden. Omdat 2008 uitgeroepen is tot Internationaal Jaar van de Talen, organiseert onze afdeling een gezellige, boeiende taalavond met Carine Caljon onder  de titel: ‘Taalmysteries opgehelderd?!’

Hierbij gaat ze weer met boeiend materiaal aan de slag – etymologie, geschiedenis, recepten, Nederlands, Vlaamse dialecten en (heel) vreemde talen – in een kleurrijke multimediavoorstelling .

Een deel van de voorstelling behandelt ‘culinaire taalmysteries’. Eten & drinken, daar geniet iedereen van, maar weten we ook waar benamingen vandaan komen of waar ze echt voor staan?!  

Hoe slopen termen als koffie en sinaasappel ons Nederlands binnen? Welk verhaal zit er achter sandwich of mayonaise? Wat is de eigenlijke betekenis van chocolade? Waarom is het logisch dat we vlees snijden op een teljoor? Eten Vlamingen en Nederlanders heus hetzelfde bij karbonade? Wees op uw hoede met valse vrienden (niet alleen met onze noorderburen)!

Een boeiende speurtocht naar deze en andere bizarre kronkels van onze taal, over de binnen- en buitenlandse grenzen heen!

Carine Caljon woont in Kobbegem (Asse) en is al zowat 25 jaar met talen bezig: Nederlands, Frans, Engels, maar ook Vlaamse dialecten en meer exotische talen zoals Chinees, hiërogliefenschrift, enz.!

 Praktisch:

  Dinsdag 2 december 2008 om 20 uur

  Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan, Aartselaar

  Toegang: 4 € voor leden, 6 €  voor niet-leden

  Kaarten bestellen kan bij Eddy Vermoesen (0478/963 399)
of via  davidsfonds.aartselaar@hotmail.com

  Betalen ter plaatse of op rek. 401-5019031-75 (vermeld: Taalmysteries) 

Kunst zien en begrijpen – dinsdag 2 december 14 uur

‘ Kunst zien en begrijpen ‘  – zaal Koekoek, Lindenboslaan (A12) Boom – 14 uur   

Op 6/11/2007 zat de foyer van het CC te Aartselaar bomvol voor deze Davidsfondsvoordracht door Davidsfonds-bestuurslid Hubert Jacobs, tevens lid van de Vlaamse Seniorenclub. Unanieme lovende woorden en ‘achteraffe’ uitlatingen in de trant van ‘spijtig dat we dit gemist hebben’ en ‘dat kan je gemakkelijk tweemaal zien’ spoorden de Vlaamse Seniorenclub aan om Hubert onmiddellijk “vast te leggen” voor een bisnummer.

Kan kunst u nog beroeren ?

Een vereniging die cultuur wil promoten, gaat zulke vraag niet uit de weg. Met deze voordracht wil Davidsfonds Aartselaar, en bij uitbreiding de VVVG Vlaamse Seniorenclub (nota redactie) daarom ook graag hier dieper op ingaan. Aan de hand van talrijke voorbeelden wordt een stuk “bagage” meegegeven bij het beschouwen van schilderkunst.  Het vertrekpunt hiervoor is de vormgeving van de werken. De inhoud wordt slechts zijdelings bekeken omzeggens los van thematiek en voorstelling.

Er wordt wel een antwoord gezocht op vragen als: Hoe gaat de kunstenaar om met vorm en kleur? Hoe zit de compositie in mekaar? Op welke manier worden er accenten gelegd op het doek? 

 
In deze voordracht zal Hubert Jacobs, jarenlang actief in het kunstonderwijs, ons een betere kennis en een scherper inzicht in de schilderkunst meegeven.

(Uit:  Onze  OMTRENT jaargang 19, nr 2 nov 2007)

Inkom  : Leden Vlaamse Seniorenclub € 3 en niet-leden € 5

De winter van de Belgica – donderdag 20 november

De Belgica

De Belgica

Davidsfonds Boom en Niel slaan voor deze gelegenheid de handen in mekaar en brengen U deze spraakmakende avond op donderdag 20 november 2008 te 20 uur in het Baksteentje (museum Emabb) Noeveren 67 te Boom.

 
Na een kennismaking met een van de schitterendste monumenten “De Wintertuin van O.L.V.-Waver”, werkelijk werelderfgoed, brengen de afdelingen Niel en Boom een ander hoogtepunt uit onze rijke geschiedenis nl. een multimediavoorstelling over

“ DE WINTER VAN DE BELGICA”

 het verhaal van een Belgische ontdekkingsreis door Willy Schuyesmans.

     16 augustus 1897. In de haven van Antwerpen vaart het stoomschip Belgica onder massale belangstelling uit. Kapitein Adrien De Gerlache onderneemt immers de eerste wetenschap-pelijke expeditie ooit naar het Zuidpoolgebied, een gewaagd project. Samen met zijn team brengt hij onbekende delen van de Zuidpool in kaart, verzamelt hij klimatologische gege-vens en onderzoekt hij het leven op Antarctica. Aan het einde van de zomer vriest het schip echter vast in het pakijs. De barre weersomstandigheden brengen dood en waanzin, tot de bemanning zich na dertien maanden kan bevrijden uit het ijs.

Journalist en jeugdauteur Willy Schuyesmans is reeds van kindsbeen af gefascineerd door de Belgische zuidpoolexpeditie. Hij verenigt een wetenschappelijk standpunt met een menselijk verhaal en brengt u het bloedstollende relaas van een baanbrekende expeditie.

    Zoals U wellicht weet is de v.z.w. De Steenschuit gestart met een nieuw opleidingsproject,  (het herbouwen van het schip) The New Belgica.

Coördinator en voorzitter Eddy Stuer zal ons hierover alle geheimen verklappen en we kunnen kennis maken met de huidige stand van zaken.

Inkom:  € 10 – DF-leden: € 8

De avond wordt afgesloten met een Polar receptie. Deze wordt U aangeboden door Delta LLoyd Bank, sponsor van “De Steenschuit”.

De totale opbrengst van deze avond dient eveneens tot ondersteuning van het project.

Weerom een niet te missen avond ! Iedereen welkom !

Van Barok tot Rock – woensdag 19 november

Van Barok tot Rock – Gitaarmuziek door de eeuwen heen

Roland Broux

Zijn verhaal illustrerend met live gespeelde pareltjes neemt klassiek gitarist Roland Broux zijn publiek mee op een muzikale reis langs de verschillende genres en klankkleuren van dit wijdverspreide instrument.

Roland Broux is licentiaat Muziekwetenschappen en een bekend gitarist die als solist o.a. het Concierto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo en het Concierto van Heitor Villa-Lobos mocht vertolken voor het Nationaal Orkest van België, voor de Filharmonie en voor andere vooraanstaande orkesten.

Roland Broux

Roland Broux

gitaarRoland Broux trad op in producties van het Festival van Vlaanderen, van de KNS en van het Ballet van Vlaanderen. Hij musiceerde op het Filmfestival van Gent, in het Museum voor Muziekinstrumenten in Brussel en op festivals in Nederland, Spanje, Zuid-Afrika, Luxemburg en Frankrijk.

Hij is al vele jaren lid van het gitarenkwartet Quadrant.

In 2007 verscheen van hem een solo-CD:”Walking on the Water”.

Roland Broux doceert Klassieke Gitaar aan het Lemmensinstituut te Leuven en aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

Praktisch:

  Woensdag 19 november 2008 om 20 uur

  Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan, Aartselaar

  Toegang: 4 € voor leden, 6 €  voor niet-leden

  Vooraf kaarten bestellen kan bij Eddy Vermoesen (0478/963 399) of via  davidsfonds.aartselaar@hotmail.com

  Betalen ter plaatse of op rek. 401-5019031-75 (vermeld: ‘Broux’)