Woordje van de voorzitter

De wegbereider

p10004442

Jan Baptist  David werd op 25 januari 1801 geboren te Lier. Rond die tijd moet, de op 11 maart 1793 in Boechout geboren Jan Frans Willems, in Lier een opleiding hebben gekregen. Hij zal Jan Baptist David toen wel niet ontmoet hebben, maar dat is in ieder geval nadien in Antwerpen gebeurd.

J. F. Willems trok in 1809 naar Antwerpen om daar te werken als notarisklerk. In 1815 werd hij adjunct-stadsarchivaris en eind 1821 werd hij ontvanger van de registratie. Het was in die periode dat J. B. David als apothekersgast in Antwerpen werkte. De omgang met de “orangist,” J. F. Willems, lag ten grondslag aan zijn Vlaamse bewustwording en de liefde voor zijn moedertaal.

Op zijn negentiende trok J. B. David naar het seminarie van Mechelen. In 1823 werd hij tot priester gewijd in Lier. Hij werd leraar aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen en nadien aan het Klein Seminarie in Mechelen. Vanaf 1834 bekleedde hij de leerstoel Vaderlandsche geschiedenis aan de K. U. Leuven. Daar zette hij zich in om de Vlaamse letterkunde te bevorderen.

In 1836 richtten J. F. Willems en J. B. David samen de “Maatschappij ter bevordering der Nederduytsche Tael- en Letterkunde” op. Deze vereniging gaf het eerste wetenschappelijke tijdschrift in Vlaanderen uit : “Belgisch Museum.”

Jan Frans Willems overleed in 1846. Het Willemsfonds werd in 1851 gesticht.

In 1853 werd de “Nederduitsche Spraekkunst” een werk van Jan Baptist David, uitgegeven door Vanlinthout in Leuven. Deze spraakkunst werd o.a. door Hugo Verriest, de latere leraar van Albrecht Rodenbach, gebruikt.

Kanunnik David was lid geworden van het Willemsfonds, maar hij zegde in 1855 zijn lidmaatschap op. De reden daarvoor was dat, onder impuls van Julius Vuylsteke, het Willemsfonds was uitgegroeid tot een anti-klerikale organisatie die de onverbrekelijke eenheid van Vlaamsgezindheid en liberalisme poneerde. Onder de slogan “Klauwaard en Geus” was er geen ruimte meer voor andere flaminganten dan liberale.

In 1864 werd Kanunnik David lid van de spelling-commissie. Hij werkte ook mee aan het Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal met de Vries en te Winkel. Hij publiceerde vele vulgariserende geschriften. Zijn “Vaderlandsche Historie” in elf delen verscheen vanaf 1842, maar bleef onvoltooid. Jan Baptist David overleed te Leuven in 1866. Het naar hem genoemde Davidsfonds werd gesticht op 15 januari 1875.

René De Ranter

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s