Noteer nu alvast in uw agenda

Noteer deze data reeds in je agenda voor volgend werkjaar.
In Onze Omtrent van september vind je uitgebreidere informatie.

donderdag 10 september om 14.00u:
bezoek aan Alfacam in Lint.
Alfacam levert TV-faciliteiten en –diensten aan televisiezenders en
productiehuizen wereldwijd. Met haar vloot van meer dan 20 OB-
wagens, waarbij OB staat voor Outdoor Broadcast, worden televisie-
opnames gemaakt van grote topevenementen, zoals de Olympische
Spelen, het Nieuwjaarsconcert in Wenen, WK en EK Voetbal, …
Programma:
14u00 vertoning bedrijfsfilm Alfacam in het auditorium van Urania
met voorstelling van het bedrijf.
14u30 vertrek Urania naar Alfacam
14u45 start rondleiding door het Eurocam Media Center
16u15 einde rondleiding
Aanmelden voor 1 september bij Eddy Vermoesen (0478/96.33.99)
of via davidsfonds.aartselaar@hotmail.com. Prijs 5 € (DF-leden) /
6€ voor niet- leden. Ook te betalen voor 1 september op rek.
401-5019031-75(vermeld: Alfacam)

dinsdag 22 september: Het Bourgondisch Tijdperk.
Het verhaal van de Bourgondische hertogen, die leefden als vorsten en
hoopten als koningen te sterven. Koningen zijn ze nooit geworden. Een
verhaal met een tragische bijsmaak, al zal het uiteindelijk toch goed
aflopen. Voordracht door E. De Maesschalck. (Cultureel Centrum)

maandag 12 oktober: Het orkest, musici, dirigenten.
Voordracht door Alwin Wouters (Cultureel Centrum)

zondag 18 oktober: Info-Ochtend. in het (Cultureel Centrum)

Onze Omtrent kwam tot stand met de steun van:
Kontichsesteenweg 86
B-2630 Aartselaar
++ 32 (0)3 877 26 00
++ 32 (0)3 877 97 20
info@advocaten-vanorshaegen.be
http://www.advocaten-vanorshaegen.be

11 juli-viering in Aartselaar

en die start op 10 juli
vlaamse vlag

vrijdag 10 juli

19.00u : Eucharistieviering in de St. Leonarduskerk
20.00u : Academische Zitting in CC ’t Aambeeld
Programma:
gelegenheidstoespraak: spreker is de heer Ludo Abicht muzikaal optreden door Eddy en de Schellekens
uitreiking van een waarderingsteken aan verdienstelijke inwoners
samenzang van ‘De Vlaamse Leeuw’ gevolgd door een receptie in de foyer van het Cultureel centrum

zaterdag 11 juli
20.30u: muziek- en dansfeest met Dynamo Zjosss, Aliaz en een DJ.

De voorzitter ….

Even uitblazen.

Tijdens het werkjaar 2008-2009 werden door onze DF-afdeling 18 activiteiten ingericht. Daarbij reken ik dan nog niet de Junior Journalist-wedstrijd en de twee lessenreeksen van Universiteit Vrije Tijd, waarvoor ook steeds beroep wordt gedaan op de inzet van onze bestuursleden. Wij mogen dus spreken van een meer dan gevuld werkjaar.
Het was bijzonder hoopvol dat onze leden, maar ook niet-leden, blijkbaar merken dat wij activiteiten brengen die meestal de moeite waard zijn en waar men zich op een aangename manier kan ontspannen of waar iets valt bij te leren. Wij zullen het volgende werkjaar dan ook op de ingeslagen weg verdergaan.

Met ons bezoek aan Brussel op 9 mei en onze daguitstap van 6 juni naar Pajottenland en Zennevallei, hebben wij de deelnemers een goed beeld willen geven van de problemen in Brussel en in de Vlaamse Rand. Zij hebben kunnen vaststellen dat de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde daar geen ver van-mijn-bed-show is, maar een medeoorzaak van de vele pesterijen die de daar wonende Vlamingen ondervinden.

Maar er is mogelijk beterschap. De verkiezingsuitslag van 7 juni was in dat opzicht wellicht hoopvol. Vlaanderen is weer wat Vlaamser geworden en bovendien komen de zonnige vakantiemaanden eraan. Alle reden dus om optimistisch te zijn.

Namens DF-Aartselaar wens ik u een deugddoende vakantie.

René De Ranter