Staatshervorming in historisch perspectief – vrijdag 30 oktober

vrijdag 30 oktober

bart maddens2In deze lezing wordt de huidige communautaire crisis in een breder historisch perspectief geplaatst. De spreker  Bart Maddens schetst kort de ontstaansgeschiedenis van de huidige federale staatsstructuur en plaatst die staatsstructuur in een vergelijkend perspectief.

Daarna gaat hij dieper in op een aantal meer recente evoluties sinds de vijf resoluties van het Vlaams Parlement : de Lambermont- en Lombardakkoorden, de kieshervorming van 2002 en de kwestie BHV, en de mislukte communautaire  onderhandelingen na de verkiezingen van 2007.

bart maddensDe benadering die de  Vlamingen tot nu toe gevolgd hebben, heeft niet gewerkt, en daarom pleit de  spreker voor een nieuwe Vlaamse strategie, waarbij Vlaanderen zich niet langer opstelt als vragende partij, maar druk op de ketel zet via een  assertief beleid. In het licht daarvan wordt ook ingegaan op de politieke  actualiteit en het recente Vlaamse regeerakkoord.

Bart Maddens is hoofddocent aan de KUL en coördinator aan het Centrum voor politicologie. Hij doet onderzoek naar verkiezingen, kiesgedrag, natiebewustzijn en publieke opinie.

Praktisch:
–    vrijdag 30 oktober 2009 om 20.00  uur
–    Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan, Aartselaar
–    Toegang: 4,00 euro voor DF- leden, 6,00 euro voor niet-leden
–    Vooraf kaarten bestellen kan bij Eddy Vermoesen (0478/96.33.99)
of via  davidsfonds.aartselaar@hotmail.com
–    Betalen ter plaatse of op rek. 401-5019031-75 (vermeld: Staatshervorming)

Info-ochtend “Cultuur aan bod” – zondag 18 oktober

Zondag  18 oktober 2009, van 10 tot 13 uur – Cultureel Centrum ‘t Aambeeld

In de loop van de maand september komt uw wijkverantwoordelijke bij u langs met de prospectus van de  nieuwe Davidsfondsuitgaven en met de vraag om uw lidmaatschap te vernieuwen.

boekenNaar jaarlijkse traditie bieden wij u en alle andere belangstellenden op zondag 18 oktober de gelegenheid om de nieuwe oogst boeken en cd’s te komen inkijken of beluisteren. Als plaats van gebeuren houden we het graag weer bij het Cultureel Centrum  ’t Aambeeld.

Maak het uzelf en ons gemakkelijk en probeer die dag uw lidmaatschap te hernieuwen. Uw wijkverantwoordelijk zal u dankbaar zijn! Dit jaar is er een extramotivatie om te komen.

Om het uur zullen er onder de aanwezigen 5 boeken verloot worden!! Komen dus!

Onze afdeling bloeit, maar nieuwe en vooral jonge(re) leden zijn altijd welkom.

Ook dit jaar zullen leerlingen van de muziekacademie voor de muzikale omlijsting zorgen. Zij brengen een gevarieerd programma, te beluisteren in de cafetaria van de foyer… niet te missen!

Wij serveren u graag een drankje met een knabbeltje tegen een vriendelijke prijs.glaasje wijn

De toegang is gratis, de sfeer ongedwongen en gezellig. Voor u een uitstekende gelegenheid om andere leden te ontmoeten, en voor alle belangstellenden om kennis te maken met én lid te worden van één van Vlaanderens grootste en actiefste cultuurverenigingen.

Wij hopen u te mogen ontmoeten in het Cultureel Centrum op zondag 18 oktober vanaf 10 uur.

Van harte welkom.

Het bestuur

Het orkest. Over musici, dirigenten. – maandag 12 oktober

maandag 12 oktober

Wat doet een musicus? Welke aspecten zijn belangrijk bij muziekinterpretatie?orkest Hoe werkt een orkest? Welke voorbereidingen gaan er aan een concert vooraf?

wautersAlwin Wauters, eerste violist in het orkest van de Vlaamse Opera, biedt u een unieke blik achter de schermen van het concertleven.

Hij analyseert de taak van een dirigent, beschrijft types dirigenten, en weet zelfs waarom er zo weinig vrouwelijke dirigenten zijn. Ook deinst hij niet terug om de clichés over de verschillende instrumentalisten toe te lichten.

Dit alles brengt hij u met behulp van een gevarieerde PowerPoint presentatie.orkest2
Tussen dit alles door speelt hij zelf een stukje viool.

Een aanrader voor élke muziekliefhebber.

Praktisch:

–   maandag 12 oktober 2009 om 20.00  uur
–   Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan, Aartselaar
–   Toegang: 4,00 euro voor DF- leden, 6,00 euro voor niet-leden
–   Vooraf kaarten bestellen kan bij Eddy Vermoesen (0478/96.33.99)
of via  davidsfonds.aartselaar@hotmail.com
–   Betalen ter plaatse of op rek. 401-5019031-75 (vermeld: Orkest)

Het Bourgondisch Tijdperk – Bourgondische vorsten en vorstinnen – dinsdag 22 september

dinsdag 22 september

bourgondDit is het verhaal van de op- en ondergang van het Bourgondische rijk, waarin we kennis maken met de opeenvolgende hertogen, hun echtgenoten en minnaressen, met de pracht en praal van het hofleven, de artistieke exploten en de grote, soms spectaculaire gebeurtenissen van die dagen, zoals de pest, de honderdjarige oorlog, feesten en moordpartijen.

Het verhaal begint met het huwelijk in 1369 van Margareta van Male, de erfdochter van de Vlaamse graaf, met Filips de Stoute, hertog van Bourgondië. Opgezet door de Fransen om Vlaanderen in te palmen, zou het Vlaams-Bourgondische rijk zich op de duur tegen Frankrijk keren.

Het werd een bittere strijd, waarbij Karel de Stoute in 1477 alles leek te verliezen, maar uiteindelijk zou zijn nazaat, Keizer Karel, Frankrijk toch op de knieën dwingen. Het resultaat werd de eenmaking van de Nederlanden, waarvan de brokstukken vandaag nog voortleven als België, Nederland en Luxemburg.

bourgond3Het verhaal van de Bourgondische hertogen, die leefden als vorsten en hoopten als koningen te sterven. Koningen zijn ze nooit geworden. Een verhaal met een tragische bijsmaak, al zal het uiteindelijk toch goed  aflopen.

de maesschalckRashistoricus  Edward De Maesschalck weet één van de markantste perioden uit ons verleden tot leven te wekken alsof je er zelf bij was. Hij vertelt tal van frappante anekdotes, maar slaagt erin het brede overzicht te behouden over een periode van meer dan tweehonderd jaar.

Praktisch:

–      Dinsdag 22 september 2009 om 20.00  uur
–      Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan, Aartselaar
–      Toegang: 4,00 euro voor DF- leden, 6,00 euro voor niet-leden
–      Vooraf kaarten bestellen kan bij Eddy Vermoesen (0478/96.33.99)
of via  davidsfonds.aartselaar@hotmail.com
–      Betalen ter plaatse of op rek. 401-5019031-75 (vermeld: Bourgondisch)