Inquisitie en ketterbestrijding in de Lage Landen (1520-1530) Genade, genade! – dinsdag 25 januari

Inquisitie en ketterbestrijding in de Lage Landen (1520-1530)
Genade, genade!
dinsdag 25 januari

De Reformatie in de Lage Landen? Doet dat wel een lichtje branden, maar weet u niet precies meer, wanneer of wat? Of hebt u zich weleens verdiept in dit stukje geschiedenis? Dan is deze lezing zeker iets voor u.

Gert Gielis maakt een sprong in het verleden en geeft tekst en uitleg over de vroegste verspreiding van de Reformatie in de Lage Landen. De tegenacties van katholieke zijde worden kleurrijk naverteld.

De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de processen van “de inquisitie”. Allerhande verhalen, die de conflictsituaties en de spanning op het terrein illustreren, bieden een inkijk op de werking van het inquisitoriale systeem in opbouw.

Aan de hand van divers beeld- en bronnenmateriaal worden deze verhalen gevisualiseerd. Zo krijgt het publiek ook een beeld van de manier waarop aan historisch onderzoek en geschiedschrijving wordt gedaan. Het is bovendien het moment bij uitstek om antwoord te krijgen op al uw vragen.

Gert Gielis studeerde Moderne Geschiedenis aan de K.U. Leuven en specialiseerde zich in de geschiedenis van de Nederlanden in de zestiende eeuw. In 2007 werd zijn verhandeling over Nicolaas Coppin, inquisiteur-generaal in de Nederlanden (1524-1535), bekroond met de Mgr. C. de Clercqprijs, uitgereikt door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Kunsten.

Praktisch:
–    Dinsdag 25 januari 2011 om 20.00 uur
–    Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar
–    Inkom: € 4,00 voor DF-leden, € 6,00 voor niet-leden
–    Je kan ter plaatse betalen

Met het Davidsfonds het nieuwe jaar in – woensdag 19 januari

met Heidi De Nef en Koen De Bels

Nieuwjaarsreceptie
Cultureel Centrum, woensdag 19 januari 2011 om 20 uur

Het bestuur van Davidsfonds Aartselaar nodigt u en uw gezin uit om de overstap naar het nieuwe jaar samen met de andere leden van onze vereniging te komen vieren.

Voor het programma van die avond wijken we niet af van de gekende weg. Er zal een woordje gesproken worden door onze secretaris, gevolgd door het 1ste optreden van een muzikale groep. Na het woord van de voorzitter is er het 2de optreden van de groep en de avond wordt vervolledigd door de welgekende en zeer gesmaakte receptie.

Voor het muzikaal optreden stellen wij u dit jaar een duo voor: Heidi De Nef en haar echtgenoot Koen De Bels. Ze studeerden beiden aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, maar zijn ook beiden ingenieurs. De muziek is hun grote passie en is voor hen een voltijdse bezigheid geworden!

Koen speelt piano en orgel, Heidi zingt (mezzo-sopraan) en speelt cello en accordeon. Ze geven beide les aan de muziekschool van Duffel. Daarnaast is Heidi ook nog de dirigente van enkele koren.

Zij zullen voor ons een gevarieerd muzikaal programma brengen uit hun uitgebreid repertorium.

Op de receptie trakteren wij u op een keur van ‘huisgemaakte’ hapjes, een jaarlijkse culinaire prestatie van onze bestuursvrouwen en de vrouwen van de bestuursmannen. Wie deze hapjes nog niet geproefd heeft, heeft al veel gemist in het verleden! Wij zorgen natuurlijk ook voor een lekker glas wijn of vruchtensap.

Onze nieuwjaarsreceptie is een uitstekende gelegenheid om bij te praten met de andere leden van onze vereniging en met de nieuwkomers. Zorg er dus voor dat u erbij kunt zijn. Om de culinaire voorbereiding te vergemakkelijken hebben we wel graag op voorhand een goed idee van het te verwachten aantal aanwezigen. Gelieve dus zo mogelijk uw aanwezigheid vooraf door te geven! Waarvoor dank.

U kan zich vanaf nu aanmelden

bij onze secretaris Eddy Vermoesen, gsm 0478/963 399,
of bij voorzitter René De Ranter, tel. 03/887 75 57,
of via e-mail: davidsfonds.aartselaar@hotmail.com

Van harte welkom!

Het woord van de voorzitter – Man, man, man

Vorige keer heb ik jullie verteld over de erfzonde en de Belgische variant (voor onze nieuwe leden moet ik uiteraard verduidelijken dat de grendelgrondwet van 1970, gestemd door rooms, rood en blauw, door mij de Belgische erfzonde werd genoemd.)

Hoe moet het nu verder ?

Als christenen weten wij dat de eniggeboren Zoon van God met Kerstmis op de wereld kwam om de mensheid te verlossen van hun zonden, en de harmonie tussen God en de mensen te herstellen na de zondeval van het eerste mensenpaar.

Ik maak mij dan de bedenking hoeveel kandidaten voor de “allerslimste mens” dat nog zouden weten. Indien mijn kleinzoon van zeven de antwoorden zou horen, zie ik hem al zijn hand langsheen de zijkant van het hoofd voor- en achterwaarts bewegen, daarbij zeggend: “man, man, man.”

Maar om bij de les te blijven. Hoe moet het nu verder na de Belgische erfzonde ? Hebben jullie al een Belgische verlosser gezien?

De afbeeldingen die de Vlaamse meesters destijds op hun schilderijen maakten van het Christuskind, tonen meestal een te groot en eerder rubensiaans kind.

Ik zie jullie blik reeds opklaren. Een rubensiaans, weliswaar volwassen, exemplaar hebben wij toch ook. Het probleem is dat hij de 33 reeds voorbij is en niet bereid blijkt om zich te laten afslachten. De Belgische zonden zullen ons trouwens niet vergeven worden door een verlosser te offeren, maar integendeel door hem de farizeeërs en tollenaars uit de tempel te laten jagen.

Wij hebben spijtig genoeg ook geen Belgische God de Vader die ons kan helpen. Hoogstens enkelen die zich Dieu wanen.

Er zit voorlopig dan ook geen vergeving in voor de begane Belgische erfzonde. Die andere erfzonde is ons gelukkig al lang vergeven. Wij kunnen daarom toch niet helemaal ongelukkig de eindejaarsfeesten tegemoet zien.

Namens Davidsfonds Aartselaar wens ik jullie een warm en vredig Kerstmis en een hoopvol en gelukkig Nieuwjaar.

René De Ranter
voorzitter