Cultuur-aan-bod – zondag 16 oktober

zondag 16 oktober 2011

Cultuur-aan-bod

In de loop van de maand september komt uw wijkverantwoordelijke bij u langs met de prospectus van de nieuwe Davidsfondsuitgaven, en met de vraag om uw lidmaatschap te vernieuwen.

Naar jaarlijkse traditie bieden wij u en alle anderen die daarvoor belangstelling hebben op zondag 16 oktober de gelegenheid om de nieuwe oogst boeken en cd’s te komen inkijken of te beluisteren. Als plaats van gebeuren verhuizen wij dit jaar wel naar het chalet ‘De Hamer’, gelegen vlak tegenover het Cultureel Centrum ’t Aambeeld.

Probeer die dag uw lidmaatschap te hernieuwen. Uw wijkverantwoordelijke zal u er dankbaar voor zijn! Maar bovendien doe je daar dit jaar ook zelf wel uw voordeel mee! Elk lid dat op die dag zijn/haar keuze uit de prospectus invult en afgeeft, krijgt een dubbel geschenk: vanwege Davidsfonds gratis een maand Knack (of een ander blad van Roularta voor de Knack-abonnees) en daarbovenop een boek van onze afdeling extra! Redenen genoeg dunkt ons om je formulier die dag in te leveren!

Onze afdeling bloeit, maar nieuwe en vooral jonge(re) leden zijn altijd welkom.

Ook dit jaar verzorgen leerlingen van de muziekacademie met een gevarieerd programma de muzikale omlijsting. Niet te missen!

Wij serveren u graag tegen een vriendelijke prijs een drankje met een knabbel erbij.

De toegang is gratis, de sfeer is ongedwongen en gezellig. Voor u een uitstekende gelegenheid om andere DF-leden te ontmoeten, en voor alle andere belangstellenden om kennis te maken met, én lid te worden van één van Vlaanderens grootste en actiefste cultuurverenigingen.

Wij hopen u te mogen begroeten op onze ‘Cultuur-aan-bod’. Van harte welkom. Het bestuur

Praktisch:

Zondag 16 oktober 2011 tussen 10en 13 uur

Chalet ‘De Hamer’, della Faillelaan 21, Aartselaar (tegenover cc. ’t Ambeeld)

Vooraf je komst melden, kan via davidsfonds.aartselaa@hotmail.com of met een sms’je aan 0478/ 96.33.99 .

Bezoek aan het MAS – zaterdag 24 september

zaterdag 24 september

Bezoek aan het MAS

Het Museum aan de Stroom, ‘het MAS’, opende zijn deuren in het voorjaar van 2011. Het bevindt zich pal in de oude haven op het zogenaamde Eilandje, een bruisend stadsdeel in volle ontwikkeling. Het MAS zal de scharnierplek tussen stad en haven vormen. Met zijn zestig meter hoge toren is het museum ook een nieuw oriëntatiepunt in de stad.

Het MAS en zijn enorme collecties vertellen het verhaal van de stad, de stroom, de haven en de wereld.

Het staat daarin niet alleen. Het MAS zoekt naar samenwerking en uitwisseling met andere erfgoedorganisaties in de stad. Het creëert zo een netwerk. Het ondersteunt en ontwikkelt projecten die oog hebben voor de zorg voor erfgoedcollecties en die de verhalen over de stad doen opborrelen. Het MAS focust op deze diversiteit en staat stil bij de vele contacten tussen culturen vroeger en nu.

Onze afdeling volgt de ‘MAS-tour’ onder de leiding van Key Minnebo. We maken kennis met het concept van het Museum en bezoeken alle themazalen, uitgezonderd het Kijkdepot en de tijdelijke tentoonstelling.

Praktisch:

Zaterdag 24 september 2011 om 10.15 uur Bijeenkomst: aan de onthaalbalie voor groepen in het MAS Inkom: 9 euro (7 euro met DF-cultuurkaart) Maximaal 20 personen

Inschrijven via Eddy Vermoesen, gsm 0478/96.33.99, of via e-mail davidsfonds.aartselaar@hotmail.com en vooraf betalen op rek.nr. IBAN BE05 4015 0190 3175 van Davidsfonds Aartselaar met vermelding:’MAS’

Onze voorzitter – De prijs van de mosselen en andere weetjes

Het woord van de voorzitter

De prijs van de mosselen en andere weetjes

Op het ogenblik dat ik dit zit te schrijven, is de tot nog toe eerder winterse julimaand halfweg. De eerste mosselen zijn toegekomen in de vishandel, in de restaurants en ook in de Wetstraat. Ze zijn wat kleiner uitgevallen dan vorig jaar (in de Wetstraat zijn ze sinds vorig jaar zelfs heel wat kleiner) maar vele Vlamingen vinden ze nog altijd lekker. De prijs is duidelijk hoger, en zal nog hoger worden voor het deel van ons vaderland dat wel wil verarmen, maar ook dat lijkt geen bezwaar.
U hebt het ondertussen wel begrepen. Sommige partijvoorzitters zijn van oordeel dat de nota Di Rupo een zuivere splitsing van B-H-V voorstelt. Zij bedriegen hun kiezers. De zes randgemeenten worden in de feiten bij Brussel gevoegd. Hun inwoners kunnen stemmen in de kieskring Brussel. Hun contacten met het gemeentebestuur kunnen voor zes jaar in het Frans verlopen, waarna zij telkens een Franstalige brief ontvangen met de vraag om de periode te verlengen. Hun burgemeesters zullen niet, zoals in Brussel en Wallonië, benoemd worden door de gewestregering maar door het taalparitair Grondwettelijk Hof. Culturele samenwerking wordt mogelijk tussen een Brusselse gemeente en een verfranste gemeente uit de rand. Het is een manier om de Franse Gemeenschap bevoegd te maken in Vlaamse gemeenten.
Hallucinant wordt het, of is het eerder lachwekkend, wanneer de nota voorziet: – dat het Brusselse en Waalse Gewest bevoegd is voor de op Vlaams grondgebied
liggende ring rond Brussel; – dat tweetalige kieslijsten worden ingevoerd in Brussel waardoor de Franstalige
partijen kunnen beslissen welke Vlamingen op die lijsten mogen staan; – dat de ambtenaren in Brussel niet meer tweetalig moeten zijn, maar slechts nog de
diensten (een tweetalige werkvrouw in de dienst volstaat dus); – dat wij nog eens 461 miljoen euro per jaar mogen afdokken voor Brussel, terwijl het
reeds 550 miljoen euro teveel krijgt; – dat Europese, federale en regionale verkiezingen moeten samenvallen (ondenkbaar
in gelijk welk ander federaal land) zodat Vlaanderen vooral geen andere
meerderheid zou hebben dan de federale; – dat in gans het gerechtelijk arrondissement B-H-V, dat wil zeggen tot tegen de grens
met bv. Mechelen en Willebroek, de burger die dit wenst Frans kan kiezen als
gerechtstaal (de taalwet in gerechtszaken van 1935 wordt dus een vodje papier). Welk land, welke deelstaat, welke gemeente zou dulden dat een ander land, deelstaat of gemeente bevoegd zou zijn op zijn grondgebied? Voor bepaalde Vlaamse partijen kan dit allemaal. Niet voor de Waalse, want er is geen wederkerigheid voor de Vlamingen in Waals Brabant. Indien de nota Di Rupo wordt uitgevoerd, dan verliest Vlaanderen zowel Brussel als de zes randgemeenten. Het probleem Brussel is dan opgelost. Voor de aldaar nog actieve Davidsfondsafdelingen wacht hetzelfde lot als de destijds bloeiende afdeling Moeskroen. Het enige voordeel van dit alles is dat België gemakkelijker kan gesplitst worden.
René De Ranter voorzitter