Muziek in de Romantiek – dinsdag 13 december

dinsdag 13 december 2011

Muziek in de Romantiek

Jacques van Deun

Romantiek is van alle eeuwen, wanneer men haar beschouwt als een gesteldheid van de mens die eerder het gevoel en de verbeelding dan het verstand en de rede op het voorplan zet.

In enge zin is de Romantiek echter ook de cultuurstroming van de negentiende eeuw die, na het rationele en het cerebrale van de achttiende eeuw, met gevoel en verbeelding terugkeert naar de natuur en naar de oude christelijke en nationale idealen uit het verleden.

Aanvankelijk was de Romantiek een strekking in de literatuur, maar al snel beroerde zij ook de andere kunsten en vooral dan de muziek, die als ultieme expressie een zeldzaam hoogtepunt bereikte.

We maken samen een wandeling doorheen een repertoire dat heel wat muziekliefhebbers ook vandaag nog steeds aanspreekt, ontmoeten markante figuren van pakweg Ludwig van Beethoven tot Gustav Mahler en dromen weg bij onvergetelijke melodieën, die tot de mooiste uit  de hele muziekgeschiedenis behoren.

Jacques van Deun doctoreerde in de muziekwetenschap aan de K.U.Leuven. Hij doceert Muziekgeschiedenis en aanverwante vakken aan de Koninklijke Conservatoria in Gent en Antwerpen. Jacques van Deun werkte geruime tijd als recensent klassieke muziek voor De Standaard.

Praktisch:

–    Dinsdag 13 december 2011 om 20.00 uur

–    Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar

–    Inkom: 6 euro, 4 euro met DF- cultuurkaart

–    Je kan ter plaatse betalen

Servië, tussen kloosters en socialisme – Србија, између манастира и социјализма – dinsdag 29 november

dinsdag 29 november 2011

Servië, tussen kloosters en socialisme

Србија, између манастира и социјализма

Een ongewone kijk op een onbekende parel

In deze voordracht neemt Jo Bossuyt zijn toehoorders mee naar de minst bekende en meest misprezen parel op de Balkan. De laatste decennia, sinds het uiteenvallen van Joegoslavië, kwam Servië niet echt vaak positief in het nieuws.

Het wordt een kennismaking met een land, waar (massa)toerisme onbestaande is en waar de reiziger een vriendelijkheid, gastvrijheid en spontaniteit kan ervaren die hem nog nergens anders te beurt viel.

De wonden van jarenlange internationale maatregelen zijn zichtbaar, maar de Serviërs zijn een fier volk, trots op hun nationale identiteit.

De aanwezigen zullen veel meer te weten komen over eeuwenoude Servisch Orthodoxe kloosters (vanaf de twaalfde eeuw), maar ook over staaltjes van Socialistisch realistische architectuur, en natuurlijk de eeuwen tussenin.

En waarom is Kosovo de Serviërs zo dierbaar?

Jo Bossuyt is regionaal medewerker van het Davidsfonds voor Brussel. Sinds 1999 reist hij elk jaar één of meerdere keren naar ex-Joegoslavië, waaronder een aantal keer naar Servië. Sinds 2006 volgt hij lessen Sloveens.

Praktisch:

–    Dinsdag 29 november 2011 om 20.00 uur

–    Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar

–    Inkom: 6 euro, 4 euro met DF- cultuurkaart

–    Je kan ter plaatse betalen

Universiteit Vrije Tijd – Caïro, een venster op het islamitisch Midden-Oosten

dinsdagen 15/22/29 november en 6 december

Caïro, een venster op het islamitisch Midden-Oosten

De geschiedenis van Caïro als hoofdstad van Egypte gaat terug tot de Romeinse tijd, wanneer het fort Babylon (niet te verwarren met het Mesopotamische Babylon) er wordt gebouwd als symbool van de Romeinse macht.

Pas eeuwen later zal uit deze Romeinse nederzetting Caïro ontspruiten. In de middeleeuwen ontwikkelt de stad zich tot een mediterrane metropool, die met recht de titel ‘Moeder van de wereld’ opeist en Caïro groeit uit tot het centrum van de islamwereld.

Jo van Steenbergen, professor islamitische geschiedenis, en Maya Termonia, docente Arabisch, nemen u mee naar Egyptes hoofdstad, vanaf de intrede van de Arabische legers in de zevende eeuw tot de komst van de Turkse Ottomanen in de vroege zestiende eeuw. Ze voeren u langs monumenten, figuren en legendes die deze geschiedenis mee bepaald hebben. Zo bieden ze een venster op de historische evolutie van het Midden-Oosten.

Inbegrepen in de inschrijvingsprijs is het boek ‘Caïro. Van Arabisch tentenkamp tot stad van duizend-en-één-nacht’ (beide sprekers zijn auteurs van dit boek, verschenen bij het Davidsfonds, handelsprijs € 29,95).

Praktisch:

–    Dinsdagen 15/22/29 november en 6 december 2011 van 14.00 tot 16.00 uur

–    Plaats: Aartselaar, CC ’t Aambeeld, della Faillelaan 34

–    Prijs: 60 euro – met lerarenkaart: 57 euro – met DF-cultuurkaart 54 euro

–    Koffie en het boek ‘Caïro…’ zijn in de prijs begrepen

–    Info: 03/887 92 91 (Paul Reyniers) en 016/310.670 (Universiteit Vrije Tijd)

–    Inschrijven: telefonisch op bovenstaande nummers of via www.davidsfonds.be  (klikken op ‘Universiteit Vrije Tijd’)

Woord van de voorzitter – 75 jaar Davidsfonds Aartselaar

De eindejaarsfeesten

Ze komen er weer aan: Kerstmis, Onnozele Kinderen, Nieuwjaar. Zelden zoveel redenen gehad om te vieren.

Kerstnacht, mooier dan de dagen, zal een gelegenheid zijn om vrede op aarde te wensen aan alle mensen die van goede wille zijn. In Vlaanderen zijn er dat nog altijd heel wat. Zij zullen meer dan ooit de gelegenheid krijgen om hun medeleven en solidariteit te tonen met onze landgenoten in het zuiden des lands. Ook met die arme bestuurders van Dexia, Gemeentelijke Holding, Arco en Ethias, die nog zo hun best hebben gedaan om het onze grote zuiderbuur, met de mooiste taal ter wereld, naar de zin te maken.

Ook Nieuwjaar biedt onverhoopte kansen. Wij zullen het geld dat wij anders verkwisten aan nutteloze geschenken bestemd voor overbetaalde werkenden, mogen besteden aan nog altijd veel te lage belastingen. Het moet ons toch verheugen te weten dat onze verhoogde belastingen ten goede zullen komen aan landgenoten die begrepen hebben dat ‘krijgen’ niet gelukkig maakt, maar ‘geven’ wel. Zij zullen zich nog maar eens opofferen om ‘zij die geven’ gelukkig te maken, en alzo de solidariteit te redden.

En dan, een zeer bijzondere feestdag: ‘Onnozele Kinderen’, in al zijn betekenissen. U kent nog wel het wrede verhaal. Toen de Wijzen uit het Oosten aan Herodes vertelden dat een nieuwe Joodse koning in Bethlehem was geboren, vreesde deze dat een einde zou komen aan zijn macht. Hij besloot daarop om alle pasgeboren jongetjes te laten vermoorden. Dat is het verhaal van de onschuldige (onnozele) kinderen.

‘Onnozel’ heeft echter nog andere betekenissen. Groen, argeloos, lichtgelovig, naïef, onervaren, enz. Kies maar uit. Die woorden worden dan niet voor kinderen gebruikt, maar voor de andere leeftijden. Van kleuters kan men wel zeggen dat zij nog in de luren (luiers) liggen. Wanneer dat echter over volwassenen wordt gezegd, bedoelt men: ‘geen ondervinding hebben, te jong zijn om mee te praten, al te onervaren zijn’.

Heb ik alleen nu de indruk (of hebt u dat ook?) dat zulks van toepassing zou kunnen zijn op onze Vlaamse onderhandelaars, dat ‘zij zich in de luren hebben laten leggen’? Zij zijn daar trouwens nog bijzonder fier op ook. Ik vind dat ergerlijk, vooral voor wat betreft de communautaire akkoorden, want die zijn nog maar eens onomkeerbaar gezien de ingebouwde grendels. “La Belgique sera latine ou elle ne sera pas” komt steeds dichterbij. Vlaanderen zal verder worden verfranst en uitgemolken. Sommigen worden daar vrolijk van. Ik niet.

Met de feestdagen op komst zijn het geen leuke vooruitzichten, maar desondanks, namens gans ons afdelingsbestuur, van harte Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar.

René De Ranter
voorzitter