De Schelde, een levensader voor Vlaanderen – dinsdag 5 november

dinsdag 5 november

“De Schelde, een levensader voor Vlaanderen”

 Waar natuur, economie en veiligheid hand in hand gaan. Ralf Gyselings

Dat de Schelde en de Antwerpse haven cruciaal zijn voor onze Vlaamse economie hoeft geen betoog. De Schelde is echter ook een uniek natuurgebied, zelfs in Europa. Grote delen van de Schelde en de haven vallen onder de Europese natuurbeschermingswetgeving.

De uitbreiding van de Antwerpse haven kan daardoor enkel doorgaan als ook de natuur door nieuwe inrichting van natuurgebieden gewaarborgd blijft.

Een belangrijke factor in de natuurwaarden van het Scheldegebied is het getij, dat langs de Schelde zeer ver landinwaarts komt. De zeespiegelstijging en de opeenvolgende verdiepingen van de Schelde, nodig voor de Antwerpse haven, vergroten bovendien nog de invloed van de getijden en daarmee ook het overstromingsrisico.

Deze voordracht zal u meer vertellen over hoe langs de Schelde en in de Antwerpse haven het behoud van de natuur samengaat met verdere economische uitbreiding en met een betere beveiliging tegen overstromingen.

Ralf Gyselings studeerde burgerlijk ingenieur aan de Universiteit Gent en behaalde vervolgens een licentie Biologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij maakt bij het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek van de Vlaamse Overheid deel uit van de werkgroep die zich grotendeels bezighoudt met het onderzoek naar het ecologisch herstel van het Scheldebekken.

Ralf is binnen de onderzoeksgroep sinds 2003 verantwoordelijk voor het natuuronderzoek in de Antwerpse haven.

Praktisch:

– Dinsdag 5 november om 20.00 uur
– Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar
– Inkom: € 7 (met DF-cultuurkaart: € 5)
– Je kan ter plaatse betalen

Woord van de voorzitter – “Je moet niks”

Het woord van de voorzitter

“Je moet niks”

p10004442Als leden van onze Davidsfondsafdeling zijn jullie ongetwijfeld verwoede lezers van “Onze Omtrent” maar uiteraard ook trouwe lezers van “Omtrent”. Sommigen onder u vinden wellicht dat, in tegenstelling tot “Onze Omtrent”, men in “Omtrent” een degelijk voorwoord van onze nationale voorzitter krijgt, en bovendien nog andere lezenswaardige artikelen. Ik zou er nog niet aan denken om dat te durven tegenspreken. Zo kan u in het septembernummer een uitspraak lezen van Pascal Paepen, o.a. bekend door zijn economierubriek op Radio 1.

Paepen: “Ik haat het als mensen zeggen ‘ik moet nog zó lang werken’. Je moet niks, je mág werken”. Dat is nu eens een voorzet die ze zelfs bij Beerschot vorig jaar hadden kunnen binnenkoppen. Ik dacht zo, dat kan ik ook. Naar analogie met de uitspraak van Pascal Paepen maak ik daarvan: “Je moet geen lid van het Davidsfonds blijven of worden, je mág dat”.

Je mag van mij zelfs meer. Je mag familieleden of vrienden overtuigen om lid te worden. Je mag hen ook laten genieten van de talrijke voordelen die je als lid van het Davidsfonds bekomt. Boeken en cd’s, cursussen, culturele evenementen en cultuurreizen: het Davidsfonds heeft het allemaal in huis, en met korting. In onze afdeling krijg je bovendien een waaier van activiteiten die nog ruimer is dan alleen cultuur. Op onze activiteiten vergaar je kennis, ontmoet je oude vrienden of maak je er nieuwe. Wij zijn niet vies van maatschappelijke, levensbeschouwelijke en ethische thema’s. Wij durven ook over onze grenzen kijken, en daarmee bedoel ik dan verder dan de grenzen van België. Ik vind het nog altijd merkwaardig dat voor de meeste Vlamingen geen grens mag getrokken worden rond Vlaanderen maar dat die grens absoluut rond België moet getrokken worden. Solidariteit, milieubeleid, mobiliteit, infrastructuur, en noem maar op … voor die wereldburgers stopt het allemaal aan de Belgische grens. Laat ons maar beginnen met te trachten Vlaming te zijn en op die manier Europeeër te worden, in plaats van ons te gedragen als enggeestige kleine Belgskes.

In onze Davidsfondsafdeling doen wij daarvoor ons best.

René De Ranter
voorzitter