Multireligiositeit & Islam – woensdag 26 februari

woensdag 26 februari

“Multireligiositeit & Islam”

De geseculariseerde democratische rechtsstaat als De Ezel van Buridan

De Ezel van Buridan is het verhaal van een denkbeeldige ezel die precies in het midden tussen twee even aantrekkelijke hooimijten wordt geplaatst. De ezel vindt geen rationele redenen om tussen de twee mijten te kiezen en zal, omdat hij niet kan kiezen, verhongeren. Deze ezel staat model voor de besluiteloosheid van de beleidsvoerders. Zijn positie is typerend voor die van de beleidsvoerders van de geseculariseerde democratische rechtsstaat vandaag.
Safari 2Het is een publiek geheim dat beleidsvoerders de islam als een hersenbreker ervaren. Deze vaststelling blijkt uit de aanvechtbare beleidsinitiatieven op federaal, regionaal en lokaal vlak. Zo waren we zeer recent getuige van de waarschijnlijke schending van de scheiding der machten door een minister die de woordvoerder van de organisatie Sharia4Belgium naar de cel verwees.
Islamitische leerstellingen i.v.m. de maatschappelijke ordening die volgens islamitische rechtsgeleerden niet ter discussie staan, worden als irrelevant beschouwd.
De vele integratieprojecten ten spijt, zijn conflicten tussen de islamitische dogma’s en de geseculariseerde democratische rechtsstaat nog altijd en steeds meer een bijna constante.
Is multireligiositeit en islam verzoenbaar? En wat dan met de scheiding van levensbeschouwingen en staat?
Het wordt een informatief filosofisch exposé.
Safari 3De spreker vanavond, Peter Calluy, is autodidact. Hij was als Hand in hand-militant van 1995 tot 2009 nauw betrokken bij het Mano Mundo festival in Boom en werd straathoekwerker in Boom, een job die hij verloor in zijn pogingen om de problemen aan de kaak te stellen.

Praktisch:
− Woensdag 26 februari om 20.00 uur
− Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar
− Inkom: € 7 (met DF-cultuurkaart: € 5)
− Je kan ter plaatse betalen

Bezoek aan het Red Star Line Museum – zaterdag 15 februari

zaterdag 15 februari

Bezoek aan het Red Star Line Museum

Aan de Rijnkaai op het eilandje zijn drie havenloodsen bewaard gebleven die eigendom waren van de scheepvaartmaatschappij Red Star Line. De stad heeft de drie loodsen gekocht om ze te herstellen in hun oude glorie. In de loodsen van de legendarische rederij met de rode ster in de vlag opende op 27 september 2013 het Red Star Line museum.

SafariMet hun hele hebben en houden in enkele koffers, nemen miljoenen mensen vanaf 1800 de boot van Europa naar Amerika. De nieuwe wereld is het beloofde land voor wie zoekt naar geluk en een beter bestaan. Tussen 1873 en 1934 brengen oceaanstomers 2,6 miljoen avonturiers en gelukzoekers vanuit Antwerpen naar de overkant.Voor velen van hen begint die tocht naar de VS en Canada in de havenloods van de Red Star Line in Antwerpen. Het Red Star Line Museum vertelt hun verhaal. In de oude gebouwen herleven de emoties en verhalen van hoge verwachting of diepe teleurstelling van zovelen die, hun droom achterna, hier alles achterlieten.Het Red Star Line museum begraaft zich echter niet in het verleden. Migratie is van overal en van alle tijden, dus ook van vandaag, zeker in een havenstad als Antwerpen.

In het museum treedt u in de voetsporen van mensen die uw voorouders hadden kunnen zijn, of het misschien ook zijn.

Praktisch:
− Zaterdag 15 februari om 13.45 uur
− 2 groepen van maximaal 15 deelnemers!
− Het Red Star Line Museum is volledig toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit.
− Samenkomst aan de Montevideostraat 3, 2000 Antwerpen.
− Kostprijs: € 12 pp, te storten voor 31 januari.
− Vooraf aanmelden bij Eddy Vermoesen via gsm 0478/96.33.99 of via e-mail aan davidsfonds.aartselaar@hotmail.com
− De volgorde van de stortingen met de vermelding “Red Star”op rek.nr. IBAN BE05 4015 0190 3175 van Davidsfonds Aartselaar bepaalt de inschrijvingslijst.