De erfenis van Napoleon – dinsdag 24 februari

“De erfenis van Napoleon” 

Benny Verheyden

DF_20150224_Napoleon A5

De veldslag bij Waterloo op 18 juni 1815 betekende de definitieve nederlaag van Napoleon. Dit jaar zijn er talrijke evenementen gepland om deze veldslag te herdenken. Ook onze afdeling programmeert een lezing over Napoleon Bonaparte, die onuitwisbaar in het Europese collectieve geheugen gegrift lijkt, ook in het Belgische.

Hij werd hier triomfantelijk onthaald in 1803, maar verloor in 1815 de ultieme slag bij Waterloo. Nadien vereenzaamde hij als balling op het godvergeten eiland Sint Helena. Hij stierf er zes jaren later.

Het roemloze einde van de eerste Franse keizer contrasteert met zijn naambekendheid vandaag. Deze paradox roept vragen op naar de betekenis van dit Franse fenomeen voor de wereldgeschiedenis of, anders uitgedrukt, naar de ‘erfenis van Napoleon’.

– Welke maatschappelijke erfenis kreeg hij zelf vanuit het verleden mee?

– Hoe is hij daarmee omgesprongen?

– Welke erfenis gaf hij aan het nageslacht door?

De lezing is volgens dit drieluik gestructureerd.

Benny Verheyden is gepensioneerd leraar geschiedenis. Hij was voormalig lid van de leerplancommissie Geschiedenis en is educatief auteur van leerboeken geschiedenis voor het secundair onderwijs (Uitgeverij Pelckmans).

Praktisch: 

– Dinsdag 24 februari om 20.00 uur 

– Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar 

– Inkom: € 7 (met DF-cultuurkaart: € 5)

– Je kan ter plaatse betalen 

De impact van reclame op ons koopgedrag – dinsdag 3 februari

dinsdag 3 februari

“De impact van reclame op ons koopgedrag”

Jef Janssens

Wij worden de dag van vandaag overspoeld door reclame op radio, tv, folders in de brievenbus. De bedoeling is duidelijk: de mensen aanzetten tot aankopen van het merk, van het product.

“Ik laat me niet beïnvloeden door reclame, zeker niet!”

Maar is dat zo wel?

de-meir-winkelen-in-antwerpen-1(p-location,1046)(c-0)

Vooraleer een antwoord te geven, even het volgende in overweging nemen: 225 jaar na de Franse Revolutie staan we opnieuw voor een omwenteling: er is een link tussen Freud en glad ijs … Big Brother is guiding us … ik drink liever blonde Leffe dan Duvel.

Niet wijzer geworden? Deze voordracht van Jef Janssens zal de aanwezigen beslist verder helpen bij deze vragen.

Aan de hand van concrete voorbeelden illustreert de spreker hoe de publiciteit invloed uitoefent op onze product- en merkbeleving en op ons koopgedrag.

Hij brengt een positief verhaal voor mensen die geloven dat onze toekomst maakbaar is, voor mensen die hun toekomst zelf mee willen bepalen.

De gehele sessie is interactief opgebouwd en wordt afgesloten met een experiment met alle aanwezigen.

“Ik kom naar deze lezing, zeker wel!” …en u?

images-5Jef Janssens is psycholoog en zaakvoerder van het marktonderzoeksbureau Tendens.

Praktisch:

  • Dinsdag 3 februari om 20.00 uur
  • Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar
  • Inkom: € 7 (met DF-cultuurkaart: € 5). Je kan ter plaatse betalen.