“Hier vloekt men niet, Facebook ziet alles” – woensdag 27 mei

woensdag 27 mei

“Hier vloekt men niet, Facebook ziet alles”

Rob Heyman

Facebookbeeld copy

The Onion, een Amerikaanse humoristische nieuwsorganisatie die een krant en een website uitgeeft, grapt met de kop ‘Nieuwe Facebook meldingen stellen gebruikers op de hoogte als ze niet naar Facebook kijken’. Maar is dit nog wel om te lachen?

Facebook doet er volgens hun motto alles aan om ‘je overal te verbinden en alles met iedereen te delen in je leven’. Rob Heyman legt uit hoe Facebook alomtegenwoordig is via mobiele apps, sociale verwachtingen en als onmisbaar communicatiekanaal.

Facebook ziet alles, bepaalt de regels en blijft zelf het liefst uit de spotlights.

In deze lezing ontrafelt Rob Heyman hoe Facebook macht heeft over zijn gebruikers. Gepersonaliseerde reclame is hier het meest gekende voorbeeld, maar gebruikers worden ook gestuurd in hun gedrag, hun kennis over het platform en wat er om hen heen gebeurt.

Rob HeymanHet verhaal doet denken aan Truman van de Truman Show, alleen kunnen gebruikers moeilijk ontsnappen uit de set waar hun doen en laten wordt bepaald om winst te maken.

Dit is zo omdat gebruikers vast zitten in een sociaal medium waar ze hun ‘vrienden’ moeten achterlaten.

Door te weten te komen hoe Facebook manipuleert, wordt weerstand weer mogelijk.

Praktisch:

  • Woensdag 27 mei om 20.00 uur
  • Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar

Inkom: € 7 (met DF-cultuurkaart € 5). Je kan ter plaatse betalen.

Energievoorziening: vandaag en morgen – dinsdag 19 mei

dinsdag 19 mei

“Energievoorziening: vandaag en morgen”

Kernfusie: status en vooruitzichten. Jef Ongena

DF_20150519_Energie_LR

De voordracht start met een overzicht van het energieprobleem in Europa en in de wereld, een complex probleem zonder eenvoudige oplossing. Alle methodes voor energieproductie zullen in ogenschouw moeten worden genomen. De kernfusie kan in de toekomst een grote bijdrage leveren.

Kernfusie is het proces dat de Zon en andere sterren al miljarden jaren van energie voorziet. Bij ‘fusie’ versmelten twee lichtere atoomkernen om zo een andere, zwaardere atoomkern te creëren. Daarbij komt een gigantische hoeveelheid energie vrij. Anders dan bij kernsplitsing het geval is, produceert kernfusie geen grote hoeveelheden radioactief afval en valt het proces automatisch stil als er onvoldoende energie wordt ingepompt.

Dit proces vergt evenwel reactietemperaturen van tientallen miljoenen graden. Deze extreme condities worden dagelijks in diverse laboratoria bereikt en sedert een twintigtal jaren wekt men, als het ware door een druk op de knop, op grote schaal energie op uit kernfusie. Langzamerhand komt de techniek tot stand die, geheel of gedeeltelijk, een oplossing biedt voor het dreigende energieprobleem en de daarmee verbonden milieuproblematiek.

Jef Ongena - kopieDe voordracht gaat in op de principes van de kernfusie. Hoe op aarde een kleine, superhete zon realiseren? Waarin het superhete gas bewaren zonder schade aan de machines? Hoe die extreme temperaturen bereiken? Waarom komt er zoveel energie vrij? Hoe die energie aftappen? Enkele experimenten zullen de fysica van de kernfusie didactisch ïllustreren.

Dr. Jef Ongena is onderzoeksdirecteur bij het Laboratorium voor Plasmafysica van de Koninklijke Militaire School in Brussel.

Praktisch:

  • Dinsdag 19 mei om 20.00 uur
  • Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar
  • Inkom: € 7 (met DF-cultuurkaart: € 5). Je kan ter plaatse betalen.

Het woord van de voorzitter: “Modern Times”

Het woord van de voorzitter

“Modern Times”

p10004441

Het is niet mijn gewoonte om mijn mailbox met jullie te delen, maar geniet van het volgende.

“Zoals jullie misschien weten zit ik niet op Facebook. Ik probeer dan ook vrienden te maken buiten Facebook om. Daarom ga ik alle dagen de straat op en vertel aan voorbijgangers dat ik goed geslapen heb, wat ik gegeten heb, welk bier ik lekker vind, hoe ik me voel, wat ik aan het doen ben en wat ik ga doen. Ik toon foto’s van mijzelf, mijn vrouw en kinderen. Ik vraag aan de mensen die ik ontmoet of zij mijn vriend willen worden. Ik luister naar de gesprekken van de mensen en dan zeg ik hun: “Dat vind ik leuk.”

Resultaat: ik heb al drie vrienden die mij volgen: twee politieagenten en een psychiater.”

Een gelijkaardig mailtje hebben jullie mogelijk ook reeds gekregen. De man of vrouw die dit uitdacht, is er alleszins in geslaagd om een schitterende parodie te maken van hetgeen in onze verkleuterde maatschappij gangbaar is geworden. Charlie Chaplin zou het in zijn film “Modern Times” niet beter hebben kunnen tonen. In theorie oogt het mooi. Het gebruik van moderne technologie, meer bepaald een sociaal netwerk, met als missie de openbaarheid van de wereld vergroten door mensen online meer met elkaar te laten delen. In de praktijk gaat het echter om het te grabbel gooien van je privacy, die dan gebruikt kan worden voor gerichte publiciteit.

Want vergis u niet. Facebook verzamelt ook informatie van niet Facebook-gebruikers via een cookie, een klein tekstbestandje dat op je computer geplaatst wordt als je ooit een Facebook-pagina bezocht. Dit alles tot groot jolijt van oprichter Mark Zuckerberg die op die manier een van de rijkste Amerikanen werd.

Gelukkig is er nog Davidsfonds Aartselaar om u te waarschuwen voor de struikrovers op het internet. Kom dus zeker op woensdag 27 mei 2015 naar het Cultureel Centrum voor “Hier vloekt men niet, Facebook ziet alles” met als spreker Rob Heyman, onderzoeker Social Media aan de VUB.


René De Ranter

voorzitter