“Andreas Vesalius, zijn leven en werk” – Paul Broos – dinsdag 27 oktober

dinsdag 27 oktober

“Andreas Vesalius, zijn leven en werk”

Paul Broos

DF_20151027_Vesalius

Andreas Vesalius Bruxellensis is geboren nabij het huidige Justitiepaleis in Brussel op 31 december 1514.

Na schitterende studies in Parijs (1533-1536) en in Leuven (1536-1537) vertrekt Andreas naar het vooruitstrevende Padua waar hij in december 1537 de dokterstitel behaalt. Hij wordt er tot Professor Anatomie en Chirurgie benoemd en verricht een groot aantal lijkendissecties. Hij vat zijn ervaringen samen in “De Humani Corporis Fabrica” een fraai geïllustreerd werk dat in 1543 in Basel wordt uitgeven.

In dit werk wijst Vesalius op de vele anatomische fouten van de antieken, vooral van de Grieks-Romeinse arts Galenus. Hierdoor haalt hij zich de woede van zijn leermeesters op de hals. Maar de waarheid zegeviert en al maar meer doctores en chirurgijns zullen zijn vaststellingen bevestigen. De Vesaliaanse opvattingen geraken algemeen verspreid.

In 1544 treedt Vesalius in dienst van Karel V. Na Karels’ troonsafstand wordt Andreas één der hofartsen van Philips II. Maar op de terugweg van een reis naar het Heilige Land lijdt hij vermoedelijke schipbreuk en hij overlijdt op het Griekse eiland Zakyntos.

In zijn Fabrica lezen we: “Het genie leeft voort, al de rest is sterfelijk”.

Paul BroosEm. prof. Paul Broos is dokter in de genees-, heel- en verloskunde. In 1976 werd hij chirurg en bleef verbon-den aan de Leuvense Universitaire Ziekenhuizen. In 1987 werd hij hoofd van de Afdeling Traumatologie en in 1992 diensthoofd directeur van de heelkundige diensten van UZ Gasthuisberg en tevens gewoon hoogleraar aan de KU Leuven.

 Praktisch:

  • Dinsdag 27 oktober om 20.00 uur
  • Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar
  • Inkom: € 7 (met DF-cultuurkaart: € 5). Je kan ter plaatse betalen.

    dinsdag 27 oktober

Bezoek aan Herentals: kunstencentrum Hugo Voeten en gegidste wandeling door de stad – zaterdag 14 november

zaterdag 14 november
Het bezoek begint in het ‘Art Center Hugo Voeten’ om 14u. Een gids laat de bezoekers kennismaken met de collectie van het centrum bestaande uit zorgvuldige keuzes uit klassieke en hedendaagse Belgische kunst (L. Spillaert, R. Wouters, J. Geys, …), meesterwerken van de West-Europese kunst (A. Rodin, A. Breker, …) en actuele werken van internationale kunstenaars (Christo, P. Pfeiffer, Sofie Calle). Bijzonder is ook de verzameling Bulgaarse kunst.
Ook het gebouw  zelf is indrukwekkend. Een oude graanfabriek aan de oever van het Kempisch kanaal werd omgebouwd tot een kunst- en tentoonstellingsruimte van negen niveau’s.
Rond 16u start  een gegidste wandeling door het historische Herentals, de hoofdstad van de Kempen.
Zo staat er op het programma een bezoek aan o.a de Lakenhalle, de belangrijkste getuigenis van het rijke Herentalse verleden, met aan de noordzijde het achthoekige Belfort. Verder verdienen o.a. ook de Zandpoort, de Sint-Waldetrudiskerk, het Besloten Hof (slotklooster) en de Bovenpoort de aandacht.
Om 18u wordt dan  in het historische koetshuis ‘Le Paige’ een 3-gangendiner geserveerd.
Verzameling op de parking van het CC ‘t Aambeeld’ om 13u voor carpooling om met zo weinig mogelijk auto’s de verplaatsing te maken.
Praktisch:
–    Zaterdag 14 november om 14u.  Art Center Hugo Voeten, Vennen 23, 2200 Herentals
–    Samenkomst op de parking van  het Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar om 13u.
–    Prijs: 35 EUR (alle toegangen, gidsen, eten inbegrepen).  
–    Maximum 25 personen!
–    Inschrijven voor 1 november via 0478/963399 of via davidsfonds.aartselaar@hotmail.com en  het gepaste bedrag overschrijven op rekening BE05 4015 0190 3175 van Davidsfonds Aartselaar met vermelding ‘Herentals’.