Het woord van de voorzitter: “Marsepein”

Het woord van de voorzitter

“Marsepein”p10004441

 

Zaterdagnamiddag. Het lezen van mijn krant wordt brutaal verstoord door een onverlaat die durft aanbellen. Geprikkeld ga ik naar de voordeur en hoor dan het geluid van jeugdige stemmen. Het begint mij te dagen dat het november is en dat het wel eens de scouts zouden kunnen zijn met hun jaarlijkse verkoop van marsepein.

Ik open de deur en sta oog in oog met een wat bedremmelde jongverkenner. Hij zegt dat hij van de scouts is, waarop ik antwoord dat ik dat wel kan zien. Nog meer uit zijn lood vraagt hij voorzichtig of ik misschien een pakje marsepein wil kopen. In zijn handen heeft hij een deegachtig mengsel dat ooit de vorm heeft gehad van een recht parallellepipedum.

De bollebozen onder jullie weten dat zulks een meetkundig lichaam is, ingesloten door zes rechthoeken waarvan de tegenover elkaar staande gelijk en gelijkvormig zijn. Men kan het ook een rechthoekig blokje noemen, maar dat is te simpel voor een voorzitter die al eens gewichtig wil doen.

Wanneer ik zeg dat ik drie pakjes wil kopen, zwelt het zelfvertrouwen van de verkenner in spe zienderogen. Hij haalt een tweede pakje uit zijn rugzak en roept kordaat naar een van zijn makkers om nog een pakje te brengen.

Hij merkt dan zelf dat het pakje dat hij eerst aanbood, duidelijk geleden heeft onder het langdurig vasthouden en het wellicht verschrikt indrukken bij de confrontatie met een minder vriendelijke gesprekspartner. Hij blijkt echter een ontluikend getalenteerd verkoper te zijn, want hij zegt met een uitgestreken gezicht dat het pakje er wat ingedeukt uitziet, maar dat de marsepein zeker nog goed is. Wie ben ik om daaraan te twijfelen?

De transactie wordt tot ons beider tevredenheid afgesloten met de betaling door mij van driemaal zeven euro en het in ontvangst nemen van twee onbeschadigde en een gedeukt pakje marsepein.

Laat de eindejaarsfeesten maar komen. Ik heb mijn voorraad marsepein ingeslagen. Wat ik nog wil inslaan, ga ik u niet vertellen.

Namens Davidsfonds Aartselaar wens ik u een smakelijk, vreugdevol Zalig Kerstmis en een gezond en geweldig 2016.

René De Ranter

voorzitter