De Nacht van de geschiedenis – “De Kuna-Indianen: lage bloeddruk dankzij cacao” – dinsdag 22 maart 2016

“De Kuna-Indianen: lage bloeddruk dankzij cacao”

De Nacht van de Geschiedenis, Eddy Van Belle

DF_20160322_Kunaindianen LR

De Nacht van de Geschiedenis 2016 staat in het teken van ‘Smaak’. Onze afdeling koos voor de ‘smakelijke’ betekenis en zo kwam cacao en chocolade in het vizier. Ons land is bekend voor zijn lekkere chocolade en zijn wereldvermaarde chocolatiers. Maar zonder de Kuna-Indianen zou die lekkernij voor ons misschien totaal onbekend zijn gebleven.

De Kuna’s zijn afstammelingen van de Maya’s. Ze werden in Panama verdreven naar onherbergzame eilanden en gebergten. De Kuna’s behielden hun tradities en leefden op madun, een mengsel van banaan en cacao. Wetenschappelijke studies bewijzen dat hun lage bloeddruk te danken is aan de grote hoeveelheid cacao, die ze elke dag verorberen.

Eddy Van BelleEddy Van Belle brengt het verhaal van de Kuna’s. Hij vertelt over hun levenswijze en gebruiksvoorwerpen, heeft het over cacao, madun en chocolade en de gezondheids-aspecten ervan. En als er over cacao en chocolade gepraat wordt, hoort natuurlijk ook proeven erbij!

Eddy Van Belle is voorzitter van de raad van bestuur van Puratos-Belcolade (fabri-kant van grondstoffen voor bakkers en chocolatiers) en is bezieler van de Choco-storymusea in Brugge, Parijs en Praag.

Praktisch:

 • Dinsdag 22 maart om 20.00 uur
 • Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar
 • Inkom: € 8 (met DF-cultuurkaart: € 5)
 • Je kunt ter plaatse betalen.

 

“Europa in de storm” – Herman Van Rompuy – dinsdag 15 maart

dinsdag 15 maart

“Europa in de storm”

Herman Van Rompuy

H Van Rompuy_Foto Marco Mertens.jpg

Op basis van zijn ervaringen werpt Herman Van Rompuy een blik op het verleden én de toekomst van Europa. Het grootste deel van zijn energie tijdens zijn jaren als ‘president’ van Europa ging naar de financiële crisis die de eurozone bedreigde. Hij vertelt hoe de Europese leiders te werk gingen om de storm te bedwingen en de euro te redden.

Ook komt de rol van Europa in een steeds veranderende wereld aan bod, net zoals de verwachtingen, de ervaringen en de teleur-stellingen van de Europeanen zelf.

Hoe zorgen we voor meer werkgelegenheid en welvaart in de Europese Unie? En hoe kan de Unie op een ogenblik van twijfel de burgers van Europa ervan overtuigen dat de toekomst ligt in Europese samenwerking?

Na de Griekse schuldencrisis, het aanzwengelen van de structurele economische groei, het terugdringen van de werkloosheid, is er de huidige vluchtelingenstroom als laatste grote uitdaging waar enkel verantwoordelijkheid en solidariteit soelaas zullen kunnen bieden.

Herman Van Rompuy (1947) is minister van staat en eredoctor van de KU Leuven. Hij was voor de CVP en CD&V achtereenvolgens senator, minister, volksvertegenwoordiger en voorzitter. In 2008 werd hij eerste minister en in 2009 de eerste voorzitter van de Raad van Europa.

Naast talrijke andere onderscheidingen ontving hij in 2014 de Karel de Grote Prijs in Aken en werd hij in 2015 als graaf in de adelstand verheven.

Praktisch:

 • Dinsdag 15 maart om 20.00 uur in CC ’t Aambeeld, Aartselaar.
 • Inkom: € 10 (-26/55+/met DF-cultuurkaart: € 8)
 • Het is raadzaam toegangskaarten vooraf te bestellen of af te halen
   in het Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar
  (Tel: 03/877 28 75 – cultuur@aartselaar.be)


Onze voorzitter – “Vasten”

“Vasten”

 

Nu velen onder jullie nog eens onbeperkt hebben kunnen genieten van het eet- en drinkgelag dat onze nieuwjaarsreceptie weer was, wordt het tijd om het wat soberder te doen.René De Ranter

Wat zouden jullie denken van een 40-daagse vasten, beginnend op Aswoensdag en eindigend op paaszaterdag? Eigenlijk zijn dat geen 40 maar 46 dagen, omdat de 6 zondagen die in die periode vallen vrijgesteld zijn van vasten. Ik bedoel uiteraard het rooms-katholieke vasten zoals dat eertijds werd opgelegd aan alle gedoopten tussen 21 en 59 jaar die geen gemotiveerde dispensatie hadden gekregen. Taalkenners gaan mij nu met de Van Dale en het Groene Boekje om de oren slaan omdat gedoopte daar niet in voorkomt, maar jullie weten natuurlijk dat het gaat om hen die het sacrament van het doopsel hebben ontvangen.

Maar nu terug naar het kerkelijk gebod van het vasten. Dat is nog eens wat anders dan dat halfslachtige gedoe van 40 dagen zonder vlees, of 30 dagen niet eten en drinken tussen dageraad en zonsondergang, maar dan wel Breugeliaans schransen na die zonsondergang en tot aan de dageraad. Van dat laatste soort vasten zouden velen trouwens niet vermageren, maar integendeel aan gewicht winnen.

Wij gaan dus voor het echte vasten, zoals onze voorouders dat deden. Dat past bovendien in de bezuinigingsronde van onze verschillende besturen. Indien je boven je stand hebt geleefd dan moet je nu eenmaal afslanken. De tering naar de nering zetten, noemde o.a. ons vader dat.

Er zijn echter nog altijd rattenvangers zoals die van Hameln, die met hun fluitspel de goedgelovigen meelokken, niet naar de Wezer om daar te verdrinken, maar naar het volksparadijs. Wij hebben na de val van de muur kunnen zien hoe paradijselijk het was achter die muur.

Begin dus maar alvast te vasten. Je lijn en je gezondheid zullen er wel bij varen.

René De Ranter

voorzitter