Nacht van de Geschiedenis – Nietzsches Zarathustra: Religie out of the box – dinsdag 20 maart

Nietzsches Zarathustra

Religie out of the box

Wim Verbeeck

 

In de lezing “Religie out of the box met Nietzsches Zarathustra” analyseert Wim Verbeeck het hedendaagse religieuze aanvoelen in onze samenleving. Hij gebruikt hierbij het boek “Also Sprach Zarathustra” van de negentiende eeuwse filosoof Friedrich Nietzsche als leidraad.

Religie komt regelmatig op een minder aangename wijze in beeld. Toch lijkt een mens niet zonder te kunnen. Vraag is op welke wijze religie belangrijk is voor mensen uit onze samenleving. Kan men onomwonden stellen dat alle mensen religieus zijn? Of ben je dat in mindere of meerdere mate? Hoe zit het dan met mensen die zichzelf atheïst of agnost noemen?

Deze lezing verdedigt de idee dat religie in onze samenleving zich op een nieuwe en originele wijze manifesteert. Merkwaardig genoeg kan dit worden geïllustreerd aan de hand van het meesterwerk “Aldus sprak Zarathustra” van de negentiende eeuwse filosoof Friedrich Nietzsche.

De lezing biedt u stof tot discussie inzake de toestand van de hedendaagse religie en neemt u mee in de belevenissen van Zarathustra, spreekbuis maar ook klankbord van het icoon Nietzsche.

Wim Verbeeck snedeWim Verbeeck gaf enkele jaren geleden bij Davidsfonds Aartselaar al een zeer gewaardeerde lezing over ‘Is God dood?’ voor een talrijk opgekomen publiek. Hij is intussen doctor in de wijsbegeerte en is leraar godsdienst in het OLVI in Boom.

Praktisch:

 • dinsdag 20 maart om 20.00 uur
 • Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar.
 • Inkom: € 8 (met DF Cultuurkaart 5€)
 • Kaarten kan je op voorhand reserveren rechtstreeks bij het CC:
 • of bij Davidsfonds Aartselaar
 • Ook op de avond zelf kan je nog kaarten kopen.

Een regenboog van dialecten – dinsdag 6 maart

Een regenboog van dialecten

Magda Devos

DF_20180306_Magda Devos W15LR100

Het dialectlandschap in Vlaanderen is buitengewoon versnipperd. Er is West-Vlaams, Oost-Vlaams, Brabants, Antwerps en Limburgs, maar binnen elk van die dialectfamilies bestaat er nog een grote verscheidenheid. Dat is niet altijd zo geweest.

Van het oude Vlaams is het tegenwoordige West-Vlaams de directe erfgenaam: het heeft de klankstructuur van het middeleeuwse Vlaams grotendeels bewaard. Hoewel het West-Vlaams een veel grotere eenheid vertoont dan het Oost-Vlaams, heeft het niettemin heel wat verscheidenheid ontwikkeld, zodat we vandaag kunnen spreken van drie of vier West-Vlaamse subdialecten.

In de lezing wordt op een boeiende en voor iedereen begrijpelijke manier verteld hoe die grote versnippering van het Vlaamse dialectlandschap in de loop van de eeuwen tot stand is gekomen.

TravelerProf. dr. Magda Devos is ere-professor van de Universiteit Gent. Voor haar pensioen was ze hoofddocent in de Nederlandse taalkunde en gaf ze les aan de studenten in de opleiding Nederlands. Behalve dialectkenner is Magda Devos ook dialectspreker. Haar eerste moedertaal is het dialect van haar geboortedorp Klemskerke.

Praktisch:

 • dinsdag 6 maart om 20.00 uur
 • Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar.
 • Inkom: € 8 (met DF Cultuurkaart 5€)
 • Kaarten kan je op voorhand reserveren rechtstreeks bij het CC:
 • of bij Davidsfonds Aartselaar
 • Ook op de avond zelf kan je nog kaarten kopen.

 

cursus Davidsfonds Academie

dinsdagen 6, 13, 20 en 27 maart

Koning Artur in meervoud

De mythe ontrafeld

Jozef Janssens

Omschrijving van de cursus:

 • de vele gezichten van koning Artur
 • de sfeer van middeleeuwse Graalmysteries tot vandaag
 • een reis langs historische verhalen en plaatsen

Koning Artur en zijn entourage behoren tot de meest populaire figuren uit de wereldliteratuur. De invloed van Arturverhalen is immens. Harry Potter is een nieuwe Artur, The Lord of the Rings baadt in de sfeer van de middeleeuwse Arturromans, de Graalmysteries zijn niet weg te denken uit moderne complottheorieën …  Maar eigenlijk is dat nooit anders geweest. Al werd zijn figuur door de eeuwen heen wel op verschillende manieren benaderd en ingevuld.

U volgt koning Artur niet alleen doorheen de cultuurgeschiedenis. Hij voert u ook naar de klippenkust van Cornwall, de bergen van Wales, het Bretoense binnenland, Italiaanse kastelen, Franse kerken, Stonehenge, de krijtrotsen van Albion, de ruïnes van Glastonbury en vele andere historische plaatsen waar een zweem van mysterie hangt. Jozef Janssens begeleidt u graag!

Prof. Jozef Janssens, doctor in de Germaanse filologie, specialiseerde zich in de middeleeuwse cultuur. Hij was vice-rector van de KU Brussel en doceerde en publiceerde over de middeleeuwse letterkunde en geschiedenis.

Schermafdruk 2017-10-14 10.04.43

Organisatie: i.s.m. CC ‘t Aambeeld

Praktisch:

 • Dinsdagen 6, 13, 20 en 27 maart van 14.00 tot 16.00 uur.
 • Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar.
 • Cursusprijs: € 64 (met DF cultuurkaart: € 56).
 • Inbegrepen: koffie en digitale syllabus.
 • Info: 03/887.92.91 (Paul Reyniers) of 0485 76 76 47 (Koen Commers)
 • Inschrijven via 016/310.670 (dienst: Davidsfonds Academie) of via http://www.davidsfonds.be/academie