Stop darmkanker

woensdag 16 februari

Iedere dag verliezen 5 families in Vlaanderen een dierbare aan darmkanker. Dat zijn er 150 per maand. Nochtans is darmkanker de ‘ideale ziekte’ om vroegtijdig op te sporen en is de kans op genezing dan méér dan 90%.

Maagdarmspecialist dr. Luc Colemont, stichter van de vzw Stop Darmkanker, strijdt al jaren tegen deze sluipmoordenaar. “Als je de vijand niet kent kan je nooit de oorlog winnen, daarom zijn informatie en voorlichting zo belangrijk”.

Een boeiende uiteenzetting, met een lach en een traan, die slechts één doel voor ogen heeft: minder leed door darmkanker, méér gezonde levensjaren!

Toast literair en valentijnsbrunch


zaterdag 19 februari om 10.30 uur

Na de nieuwjaarsboodschap van onze voorzitter brengt Mady Bonert een bloemlezing uit het verzameld werk van Herman de Coninck.

“Voorslaap”

De bijslaap ken je natuurlijk al. Maar de Voorslaap? Herman de Coninck heeft hem uitgevonden en in een gelijknamig gedicht vereeuwigd.

In Voorslaap, een cyclus van 20 liederen, brengt Mady Bonert, zang, een bloemlezing uit het verzameld werk van Herman de Coninck.
Mark Michaël De Smet begeleidt haar op de piano.

De drang om te schrijven, de gecompliceerde ouder-kind relatie, de vroeg speelse erotische poëzie, de nuchtere en scherpe observator, de onmacht van het ouder worden, …

Aansluitend vergast het Davidsfonds u op een valentijnsbrunch waar u alle coronazorgen kan vergeten.

Missie 2021

Hetty Helsmoortel – woensdag 2 februari

Het meest spraakmakende wetenschapsnieuws uit 2021

Tijdens een theatershow over het meest spraakmakende wetenschapsnieuws van 2021, gaat Hetty Helsmoortel veel verder dan de opsomming van een aantal feitjes. Want wetenschap is vooral wondermooi. Een must-see voor elke (jong)volwassene met een gezonde interesse in de wereld om ons heen. Enige wetenschappelijke voorkennis is niet vereist.

Hetty Helsmoortel is moleculair bioloog en was acht jaar kankeronderzoeker aan de UGent. Voor haar andere passie, het theater, studeerde ze twee jaar Drama aan het RITCS.

Als wetenschapswatcher geeft Hetty regelmatig tekst en uitleg op radio en televisie.

Lichaamstaal en dokterslatijn

Carine Caljon – dinsdag 11 januari

Van waar komen onze termen voor lichaamsdelen en organen, voor aandoeningen en therapieën, patiënten en specialisten?

Veelal spreken we gewonemensentaal, maar er is ook het doktersjargon. Zal een chiropractor, een kraker, je echt ‘kraken’? Heb je bronchitis of heb je last van

een banale snotvalling? Waar komen woorden als siroop en piekeren vandaan?

Carine Caljon is altijd al met taal/talen bezig geweest: van
courante talen als Nederlands, Frans, Engels en Spaans,
over Russisch en Arabisch, tot meer exotische talen als
Chinees, Hindi en hiërogliefenschrift en zelfs… Vlaamse dialecten! Ze studeerde echter ook geschiedenis. Uit de combinatie groeiden haar passies: etymologie en taalvergelijking.

Verbrandingsoven ISVAG

donderdag 18 november

ISVAG werd in 1975 opgericht als een intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking. In de installatie wordt de aangevoerde restafval verbrand in een roosteroven. De afvalverbranding levert energie en daarmee stroom voor 20.000 gezinnen.

Na een uitleg over de techniek van ISVAG en een boeiende bedrijfsfilm volgt een verkenningstocht doorheen het hele afvalverbrandingsproces. De rondleiding gaat o.a. langs de weegbrug en de loskade, de controlekamer en de twee ovens, de zuivering van de rookgassen, de as- en schrootbunker, de meetcabine en de turbine.

Waarom experts kunnen blunderen

woensdag 24 november

In deze lezing toont Johan Braeckman aan de hand van meerdere voorbeelden aan hoe kwetsbaar de menselijke vermogens zijn voor misvattingen. Experts vormen hierop geen uitzondering. Hoe kunnen we dit begrijpen? Hoe komt het dat mensen met oprechte, authentieke kennis van zaken, toch geregeld de bal misslaan? Zijn er cognitieve wetmatigheden die verklaren waarom mensen in het algemeen, en experts in het bijzonder, op mentale dwaalsporen terechtkomen? Johan Braeckman bespreekt verschillende suggesties die het cognitieve falen van leken en experts helpen te begrijpen, en voor een deel ook helpen te voorkomen.

Professor dr. Johan Braeckman is gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek spitst zich toe op problemen die verbonden zijn aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij is een graag geziene gast op radio en TV.

Fort van Breendonk

donderdag 14 oktober

Tussen mei 1940 en september 1944, onder de bezetting door nazi- Duitsland, gaan ca. 150.000 Belgen in het verzet. Bij hen ook de groep De Zwarte Hand, actief in Klein-Brabant en de Rupelstreek.

Joden en verzetslui worden door de Duitse bezetter, vaak met
steun van Belgische collaborateurs, opgepakt en vervolgd. Van de ca. 3600 gedocumenteerde gevangenen die in het Auffanglager van Breendonk terecht komen of er passeren, overleeft slechts de helft de oorlog. 303 gevangenen sterven in het fort (executies inclusief).

Ex-gevangene Roger Coeckelberghs: “De muren van het Fort van Breendonk hebben gehoord, gezien en gevoeld wat er zich voorgedaan heeft. Het is aan de gids om de muren te laten spreken. Zo wordt het Fort een gedenkteken opdat we ons altijd herinneren tegen welke prijs onze vrijheid werd heroverd en welke prijs vandaag nog steeds voor het bereiken en vrijwaren ervan, wordt betaald.”

Herbart Beyers, hoofdverantwoordelijke van Fort van Breendonk, verwelkomt ons met een kopje koffie of thee.

De Coulissen van corona

dinsdag 19 oktober

Met deze lezing hernemen we na een corona-onderbreking van maar liefst 1,5 jaar onze lezingen in het cultureel centrum.
Hoe blikt een filosoof-wiskundige terug op de voorbije coronaperiode? Wetenschappers, experten, politici, journalisten, opiniemakers en wij als figuranten: hoe dit curieuze schouwspel te begrijpen? 

Emeritus professor dr. Jean Paul Van Bendegem doceerde logica en wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was deeltijds gastprofessor wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Jean Paul Van Bendegem is regelmatig te gast op radio en TV.

annulatie van alle lezingen tot eind mei

Beste Davidsfondsvrienden,

De corona pandemie blijft onze plannen doorkruisen.
Een gevolg daarvan is een voortdurende annulering van onze activiteiten.
Gezien de huidige toestand primeert de gezondheid van ons allen.
De realiteit verplicht ons daarom om, spijtig genoeg, in te zien dat alle nog geplande lezingen uit ons jaarprogramma niet, of niet in veilige omstandigheden, kunnen doorgaan.
Daarom worden al deze voordrachten geannuleerd. Ook de voorjaarscursus van Davidsfonds-Academie is verplaatst naar het najaar.
Voorlopig behouden we nog wel de extra-muros activiteiten. Het betreft de geleide bezoeken aan Mechelen en Piano’s Maene en de muzikale wandeling in Horst.
Vermits het vooral buitenactiviteiten zijn in kleine bezetting willen we die organisaties nog een kans geven. Hoop doet leven …

De theatermonoloog ‘Marx’ en het optreden van Lieven Scheire zijn ontstaan als samenwerking met het CC. Tot nader order blijven zij geprogrammeerd tot de cultuurdienst van het CC anders beslist.

Tot slot wil ik jullie geruststellen dat vrijwel alle geannuleerde activiteiten van het werkjaar 2020-2021 opnieuw geprogrammeerd zullen worden in 2021-2022.

Jullie, en ons, geduld zal rijkelijk beloond worden.

Namens het voltallige bestuur,

Paul Reyniers
Voorzitter