Gender in de blender

woensdag 22 maart

“Onze seksuele identiteit is geweldig complex. Tussen de stereotiepe man en vrouw bevindt zich een spectrum van seksuele identiteiten die in deze lezing toegelicht worden.”

Prof. urologie Piet Hoebeke (UZ Gent) gebruikt een pientere metafoor ‘de Genderblender’ om te verduidelijken hoe gender werkt. Stel je voor dat alle elementen van de seksuele identiteit – biologisch geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele voorkeur en seksuele drift – zich als schuifknoppen op een mengpaneel bevinden.

Piet Hoebeke geeft een glasheldere analyse van gender, maar ook een warm pleidooi voor meer aanvaarding, want ons klassieke beeld van mannen en vrouwen is dringend aan een update toe.

Wit-lof from Belgium

dinsdag 7 maart

Deejay Gust De Coster vond de radio niet uit, maar wel de benaming ‘Belpop’. We spreken over het begin van de jaren ’80, een periode waarin de Belgische rock in de slipstream van de punk en vooral de new wave hoogtij vierde.

In zijn veelbeluisterde programma ‘Vrijaf’ op Radio 2 besteedde Gust De Coster bijzonder veel aandacht aan groepen als TC Matic, The Kids, De Kreuners, Luna Twist, Arbeid Adelt!, Jo Lemaire + Flouze, Red Zebra, The Scabs, Lavvi Ebbel, The Machines, 2 Belgen, The Employees, Nacht Und Nebel, Elisa Waut… En droeg zo bij aan een nooit eerder gezien success van Belgische bands in die tijd.

Gust De Coster vertelt anekdotes en straffe verhalen uit zijn boek “Wit-lof from Belgium”, en speelt talrijke muziekfragmenten uit de Belpop-periode alsof Vrijaf nooit uit de ether verdwenen is. 

Foto’s, platenhoezen, affiches en tickets uit die tijd zullen je nog meer onderdompelen in de geest van de Belgische muziek van de jaren ’80.

Jenseits von Belgien

dinsdag 28 februari

Een actueel beeld van een verrassend ‘Ostbelgien’

België is een zakdoek groot, en toch is het water tussen Duitstalig België en Vlaanderen diep. Vlamingen en Duitstalige landgenoten kennen elkaar niet.

Tim Peinen trok een jaar lang op pad : ‘Jenseits von Belgien’ (aan de andere kant van België). Niet als een opsomming van feiten, maar vergezeld van historisch en recent beeldmateriaal schetst hij wie die Duitstalige Belgen zijn en hoe ze vandaag in het leven staan. Hierdoor haalt hij nieuwsgierig-enthousiast de banden met Duitstalige Belgen aan.

Tim is historicus noch reisgids, maar behept met een liefde voor Duitstalig België, de kleinste entiteit in de EU met eigen wetgevende macht.

Omgaan met verlies

woensdag 8 februari

Rouwen is verdriet beleven bij het afscheid van een dierbaar iemand of een dierbaar iets. We kunnen er niet omheen: afscheid nemen hoort bij het leven. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Verdriet is als een schaduw, het gaat met je mee door je leven en je kunt het nooit achterlaten.

Hoe kun je omgaan met verdriet? En zijn we daar als samenleving wel voldoende op voorbereid?

Manu Keirse is klinisch psycholoog, was hoogleraar verliesverwerking aan de KU Leuven, is doctor in de geneeskunde en gespecialiseerd in patiëntenbegeleiding, rouwverwerking en palliatieve zorg.

Jan Verheyen . . . on demand

woensdag 11 januari

Cinema na de ‘wonderlijke’ jaren 70

Regisseur Jan Verheyen was van jongs af aan een filmfanaat. Hij is een wandelende (én sprekende) encyclopedie als het op film aankomt. Op een hoogst originele manier vertelt hij de boeiendste verhalen over de meest legendarische kaskrakers en de meest magistrale flops.

Wil je meer weten over de hoogtepunten van de filmgeschiedenis ? Of liever over de schoonheid van de Koreaanse film ?

Met ondertussen 18 succesrijke langspeelfilms op zijn palmares is Jan niet weg te denken uit het Vlaamse filmlandschap. Als presentator en mediafiguur werkt hij voor zowat alle Vlaamse zenders.

Rad van tong, bijzonder humoristisch en af en toe controversieel, Jan heeft het allemaal in zich.

Polarisatie en diversiteit in de samenleving

dinsdag 22 november

Werkt diversiteit als ideologie polariserend?

De samenleving bestaat uit verschillende burgers qua etnische achtergrond, religieuze beleving, seksuele voorkeuren, leeftijd, geslacht en scholingsgraad. Die diversiteit weerspiegelt zich op de werkvloer, in de scholen, in het politieke en het openbare leven. Het is rechtvaardig om die diversiteit te verdedigen.

Maar jammer genoeg kan diversiteit als ideologie echter ook polarisering in de hand werken.

Tinneke Beeckman is doctor in de moraalwetenschappen. Zij is filosoof en columnist bij de Standaard en bij Knack. Zij is regelmatig te gast in De Afspraak.

Big Bang? De oerknal

woensdag 12 oktober


Het belooft een knaller te worden: nu al werden 29 tickets verkocht op de webshop van het cultureel centrum https://ccaartselaar.recreatex.be/Tickets/Overview.

Het pionierswerk van de geniale Leuvense professor Georges Lemaître legde de grondslagen voor de wetenschappelijke studie van de Big Bang. Hij wordt er dan ook terecht de geestelijke vader van genoemd.

Maar … heeft die oerknal werkelijk plaatsgevonden? En als die heeft plaatsgevonden, waar was dit en hoelang is dit geleden? Een bijzondere gebeurtenis aan het begin der tijden …

https://radio1.be/luister/select/expo-22/dit-papiertje-van-georges-lemaitre-is-een-van-de-belangrijkste-wetenschappelijke-documenten-van-de-twintigste-eeuw

Jef Ongena is doctor in de fysica en onderzoeksdirecteur aan de Koninklijke Militaire School en brengt zijn voordracht in een “verstaanbare” taal.

The next generation

Peter Adriaenssens – woensdag 15 juni

Een generatie jonge tieners groeit op in diverse gezinsvormen, in een wereld van sociale media waar waarheid een uitdaging is. Hoe kunnen we deze jeugd leren houden van complexiteit en hen toch een gezonde waardenkeuze laten ontwikkelen? Een opdracht voor zowel volwassenen als voor jongeren.

Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens (KU Leuven)
werd – omwille van zijn specifieke expertise – gevraagd in diverse spraakmakende zaken van kinderontvoering en van kindermisbruik. In die hoedanigheid was/is hij vaak te gast op televisie.

Op weg naar Compostela en Rome

woensdag 11 mei

Professor Johan Swinnen is kankeronderzoeker aan de KU Leuven. Toen zijn zoon Pieter een hersentumor kreeg, beloofde Johan om van Leuven naar Compostela te lopen als zijn zoon de ziekte zou overleven. In 2019 ondernam Johan een tweede looptocht, van Leuven naar Rome.

Johan vertelt over zijn lange tocht als kankeronderzoeker en als papa van een kankerpatiënt. Aan de hand van foto’s en filmfragmenten neemt hij ons mee naar Compostela en naar Rome. Daarnaast schetst hij hoe ook het kankeronderzoek een lange tocht aflegt.

Johans voordracht inspireert en brengt hoop: “Als we echt willen, kunnen we veel bereiken.”

1942, het jaar van de stilte

woensdag 27 april

Het jaar 1942 is het kantelpunt van de Tweede Wereldoorlog. Het dagelijks leven in Antwerpen verandert. De Joden zinken er weg in armoede. Het stadsbestuur collaboreert met de bezetter. De politie komt in de ruige greep van de Nieuwe Orde. Vanaf augustus worden de Joden massaal gedeporteerd. Cruciaal is de internationale context van oorverdovende stilte en slepende onzekerheid.

Professor Herman Van Goethem, historicus en jurist, is rector van de Universiteit Antwerpen. Hij was medeoprichter en curator van Kazerne Dossin. Hij schreef over die periode in de oorlog een beklemmend boek:

                            1942, het jaar van de stilte.