Vroeger was alles anders

donderdag 14 april

Sinds de golden sixties nam de welvaart in België spectaculair toe en veranderde het dagelijks leven op alle vlakken. Als kind van de moderne tijd heeft Korneel
De Rynck nooit iets anders gekend. Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die stroomversnelling, ingeluid door Expo 58? Wat aten de mensen? Hoe verplaatsten zij zich? Hoe vulden zij de schaarse vrije tijd in?

Zoals in het boek Vroeger was alles anders (2018) brengt Korneel De Rynck de jaren vijftig helemaal terug, met oude foto’s en beeldfragmenten. Het schepje cichorei in de koffie, de ‘beste plaats’, stoffige kachels, het toilet buiten, de eerste snelweg …

Korneel De Rynck (1986) is historicus, auteur en spreker.
Hij won de Vlaamse Scriptieprijs 2008 en debuteerde met De tuin van Tito (2011).

Over WO I publiceerde hij o.a. IJzeren oogst (2014) waarover hij in 2016 een DF-lezing gaf.

Mechelen

zaterdag 19 maart

In de voetsporen van Hiëronymus en Margareta

Onze gids, Beatrice, laat ons tijdens deze wandeling genieten van een bezoek aan de pas gerenoveerde begijnhofkerk, de vernieuwde stadsbibliotheek ‘Het Predikheren’ en de eveneens vernieuwde cinema ‘Lumiére’ (oude stadsfeestzaal).
Tussendoor vertelt onze gids over de grootse, de kleine, de lekkere en de stoute kantjes van haar stad.

Zij brengt ons verder naar ‘den ouwen dok’ (hotel Van der Valk in gerenoveerd stedelijk zwembad) met een kort bezoek aan het hotel. Daar sluiten we een boeiende dag af met een drankje.
 
Praktisch:

  • Zaterdag 19 maart  van 13.30 tot 18.00 uur
  • Samenkomst:13.15u  aan de ingang van de Begijnhofkerk, Nonnenstraat 28, Mechelen
  • Deelname: € 15(met DF-cultuurkaart: € 13).
  • Maximum 20 deelnemers. Aanmelden zo snel mogelijk.  Betaling  geldt als reservatie. Het juiste bedrag storten op rekening BE 05 4015 0190 3175 van DF-Aartselaar (vermelding Mechelen)
  • Carpoolen: parking CC om 12.30u. (wie kan rijden of zoekt naar een lift moet zeker en vast het inschrijvingsformulier hieronder invullen)
  • Inclusief 2 drankjes.

Leonardo, genie en mens

dinsdag 8 maart

Leonardo Da Vinci is een van de meest uitzonderlijke en meest originele kunstenaars uit de geschiedenis van de mensheid.

Hij werkte als (militair) ingenieur, had belangstelling voor anatomie, verkende de meetkunde, experimenteerde in de mechanica en interesseerde zich voor water en wind. Hij had zijn ideeën over de kunsten, maar had ook zijn dagelijkse besognes.

De lezing zoemt in op Leonardo als schilder en beeldhouwer. Met gebeurtenissen uit zijn persoonlijk leven als achtergrond, krijgt de toehoorder een zo volledig mogelijk beeld van deze volstrekt aparte figuur uit de Italiaanse renaissance.

Frank Tubex is licentiaat in de Romaanse Filologie en Master in de Kunstwetenschappen. Hij was leraar in het secundair onderwijs en begeleidt in zijn vrije tijd ook reizen in Italië.

Stop darmkanker

woensdag 16 februari

Iedere dag verliezen 5 families in Vlaanderen een dierbare aan darmkanker. Dat zijn er 150 per maand. Nochtans is darmkanker de ‘ideale ziekte’ om vroegtijdig op te sporen en is de kans op genezing dan méér dan 90%.

Maagdarmspecialist dr. Luc Colemont, stichter van de vzw Stop Darmkanker, strijdt al jaren tegen deze sluipmoordenaar. “Als je de vijand niet kent kan je nooit de oorlog winnen, daarom zijn informatie en voorlichting zo belangrijk”.

Een boeiende uiteenzetting, met een lach en een traan, die slechts één doel voor ogen heeft: minder leed door darmkanker, méér gezonde levensjaren!

Toast literair en valentijnsbrunch


zaterdag 19 februari om 10.30 uur

Na de nieuwjaarsboodschap van onze voorzitter brengt Mady Bonert een bloemlezing uit het verzameld werk van Herman de Coninck.

“Voorslaap”

De bijslaap ken je natuurlijk al. Maar de Voorslaap? Herman de Coninck heeft hem uitgevonden en in een gelijknamig gedicht vereeuwigd.

In Voorslaap, een cyclus van 20 liederen, brengt Mady Bonert, zang, een bloemlezing uit het verzameld werk van Herman de Coninck.
Mark Michaël De Smet begeleidt haar op de piano.

De drang om te schrijven, de gecompliceerde ouder-kind relatie, de vroeg speelse erotische poëzie, de nuchtere en scherpe observator, de onmacht van het ouder worden, …

Aansluitend vergast het Davidsfonds u op een valentijnsbrunch waar u alle coronazorgen kan vergeten.

Missie 2021

Hetty Helsmoortel – woensdag 2 februari

Het meest spraakmakende wetenschapsnieuws uit 2021

Tijdens een theatershow over het meest spraakmakende wetenschapsnieuws van 2021, gaat Hetty Helsmoortel veel verder dan de opsomming van een aantal feitjes. Want wetenschap is vooral wondermooi. Een must-see voor elke (jong)volwassene met een gezonde interesse in de wereld om ons heen. Enige wetenschappelijke voorkennis is niet vereist.

Hetty Helsmoortel is moleculair bioloog en was acht jaar kankeronderzoeker aan de UGent. Voor haar andere passie, het theater, studeerde ze twee jaar Drama aan het RITCS.

Als wetenschapswatcher geeft Hetty regelmatig tekst en uitleg op radio en televisie.

Lichaamstaal en dokterslatijn

Carine Caljon – dinsdag 11 januari

Van waar komen onze termen voor lichaamsdelen en organen, voor aandoeningen en therapieën, patiënten en specialisten?

Veelal spreken we gewonemensentaal, maar er is ook het doktersjargon. Zal een chiropractor, een kraker, je echt ‘kraken’? Heb je bronchitis of heb je last van

een banale snotvalling? Waar komen woorden als siroop en piekeren vandaan?

Carine Caljon is altijd al met taal/talen bezig geweest: van
courante talen als Nederlands, Frans, Engels en Spaans,
over Russisch en Arabisch, tot meer exotische talen als
Chinees, Hindi en hiërogliefenschrift en zelfs… Vlaamse dialecten! Ze studeerde echter ook geschiedenis. Uit de combinatie groeiden haar passies: etymologie en taalvergelijking.

Verbrandingsoven ISVAG

donderdag 18 november

ISVAG werd in 1975 opgericht als een intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking. In de installatie wordt de aangevoerde restafval verbrand in een roosteroven. De afvalverbranding levert energie en daarmee stroom voor 20.000 gezinnen.

Na een uitleg over de techniek van ISVAG en een boeiende bedrijfsfilm volgt een verkenningstocht doorheen het hele afvalverbrandingsproces. De rondleiding gaat o.a. langs de weegbrug en de loskade, de controlekamer en de twee ovens, de zuivering van de rookgassen, de as- en schrootbunker, de meetcabine en de turbine.

Waarom experts kunnen blunderen

woensdag 24 november

In deze lezing toont Johan Braeckman aan de hand van meerdere voorbeelden aan hoe kwetsbaar de menselijke vermogens zijn voor misvattingen. Experts vormen hierop geen uitzondering. Hoe kunnen we dit begrijpen? Hoe komt het dat mensen met oprechte, authentieke kennis van zaken, toch geregeld de bal misslaan? Zijn er cognitieve wetmatigheden die verklaren waarom mensen in het algemeen, en experts in het bijzonder, op mentale dwaalsporen terechtkomen? Johan Braeckman bespreekt verschillende suggesties die het cognitieve falen van leken en experts helpen te begrijpen, en voor een deel ook helpen te voorkomen.

Professor dr. Johan Braeckman is gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek spitst zich toe op problemen die verbonden zijn aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij is een graag geziene gast op radio en TV.

Fort van Breendonk

donderdag 14 oktober

Tussen mei 1940 en september 1944, onder de bezetting door nazi- Duitsland, gaan ca. 150.000 Belgen in het verzet. Bij hen ook de groep De Zwarte Hand, actief in Klein-Brabant en de Rupelstreek.

Joden en verzetslui worden door de Duitse bezetter, vaak met
steun van Belgische collaborateurs, opgepakt en vervolgd. Van de ca. 3600 gedocumenteerde gevangenen die in het Auffanglager van Breendonk terecht komen of er passeren, overleeft slechts de helft de oorlog. 303 gevangenen sterven in het fort (executies inclusief).

Ex-gevangene Roger Coeckelberghs: “De muren van het Fort van Breendonk hebben gehoord, gezien en gevoeld wat er zich voorgedaan heeft. Het is aan de gids om de muren te laten spreken. Zo wordt het Fort een gedenkteken opdat we ons altijd herinneren tegen welke prijs onze vrijheid werd heroverd en welke prijs vandaag nog steeds voor het bereiken en vrijwaren ervan, wordt betaald.”

Herbart Beyers, hoofdverantwoordelijke van Fort van Breendonk, verwelkomt ons met een kopje koffie of thee.