Waarom experts kunnen blunderen

woensdag 24 november

In deze lezing toont Johan Braeckman aan de hand van meerdere voorbeelden aan hoe kwetsbaar de menselijke vermogens zijn voor misvattingen. Experts vormen hierop geen uitzondering. Hoe kunnen we dit begrijpen? Hoe komt het dat mensen met oprechte, authentieke kennis van zaken, toch geregeld de bal misslaan? Zijn er cognitieve wetmatigheden die verklaren waarom mensen in het algemeen, en experts in het bijzonder, op mentale dwaalsporen terechtkomen? Johan Braeckman bespreekt verschillende suggesties die het cognitieve falen van leken en experts helpen te begrijpen, en voor een deel ook helpen te voorkomen.

Professor dr. Johan Braeckman is gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek spitst zich toe op problemen die verbonden zijn aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij is een graag geziene gast op radio en TV.

Fort van Breendonk

donderdag 14 oktober

Tussen mei 1940 en september 1944, onder de bezetting door nazi- Duitsland, gaan ca. 150.000 Belgen in het verzet. Bij hen ook de groep De Zwarte Hand, actief in Klein-Brabant en de Rupelstreek.

Joden en verzetslui worden door de Duitse bezetter, vaak met
steun van Belgische collaborateurs, opgepakt en vervolgd. Van de ca. 3600 gedocumenteerde gevangenen die in het Auffanglager van Breendonk terecht komen of er passeren, overleeft slechts de helft de oorlog. 303 gevangenen sterven in het fort (executies inclusief).

Ex-gevangene Roger Coeckelberghs: “De muren van het Fort van Breendonk hebben gehoord, gezien en gevoeld wat er zich voorgedaan heeft. Het is aan de gids om de muren te laten spreken. Zo wordt het Fort een gedenkteken opdat we ons altijd herinneren tegen welke prijs onze vrijheid werd heroverd en welke prijs vandaag nog steeds voor het bereiken en vrijwaren ervan, wordt betaald.”

Herbart Beyers, hoofdverantwoordelijke van Fort van Breendonk, verwelkomt ons met een kopje koffie of thee.

De Coulissen van corona

dinsdag 19 oktober

Met deze lezing hernemen we na een corona-onderbreking van maar liefst 1,5 jaar onze lezingen in het cultureel centrum.
Hoe blikt een filosoof-wiskundige terug op de voorbije coronaperiode? Wetenschappers, experten, politici, journalisten, opiniemakers en wij als figuranten: hoe dit curieuze schouwspel te begrijpen? 

Emeritus professor dr. Jean Paul Van Bendegem doceerde logica en wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was deeltijds gastprofessor wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Jean Paul Van Bendegem is regelmatig te gast op radio en TV.

annulatie van alle lezingen tot eind mei

Beste Davidsfondsvrienden,

De corona pandemie blijft onze plannen doorkruisen.
Een gevolg daarvan is een voortdurende annulering van onze activiteiten.
Gezien de huidige toestand primeert de gezondheid van ons allen.
De realiteit verplicht ons daarom om, spijtig genoeg, in te zien dat alle nog geplande lezingen uit ons jaarprogramma niet, of niet in veilige omstandigheden, kunnen doorgaan.
Daarom worden al deze voordrachten geannuleerd. Ook de voorjaarscursus van Davidsfonds-Academie is verplaatst naar het najaar.
Voorlopig behouden we nog wel de extra-muros activiteiten. Het betreft de geleide bezoeken aan Mechelen en Piano’s Maene en de muzikale wandeling in Horst.
Vermits het vooral buitenactiviteiten zijn in kleine bezetting willen we die organisaties nog een kans geven. Hoop doet leven …

De theatermonoloog ‘Marx’ en het optreden van Lieven Scheire zijn ontstaan als samenwerking met het CC. Tot nader order blijven zij geprogrammeerd tot de cultuurdienst van het CC anders beslist.

Tot slot wil ik jullie geruststellen dat vrijwel alle geannuleerde activiteiten van het werkjaar 2020-2021 opnieuw geprogrammeerd zullen worden in 2021-2022.

Jullie, en ons, geduld zal rijkelijk beloond worden.

Namens het voltallige bestuur,

Paul Reyniers
Voorzitter