Poppenschouwburg Van campen – De Vliegende Hollander – 6 februari

Poppenschouwburg Van Campen

Vrijdag 6 februari  2009           

 Een avontuur met   “DE VLIEGENDE HOLLANDER”  

poppeschouwburg31

De Hollander kan zich één maal om de zeven jaar vrijkopen van Lucifer, als hij de ware liefde kan vinden. Wat nu? De Hollander heeft hij zijn zinnen op het lief van de Schele gezet. Neus, Schele, Bult en Belleke krijgen het zwaar te verduren.

Regie: Ben Bervoets

Deze voorstelling is voor groot en klein van 8 tot 88 jaar ( ouder en jonger worden ook toegelaten)

Humor, actie en prachtige decors. Twee uur durend spektakel. Dit mag u niet missen !!! Tijdens deze voorstellingen praten onze poppen echt Antwaarps.          

vlh3Praktisch:

  Vrijdag 6 februari 2009 om 20 uur

  Bijeenkomst 19.45u  St.-Niklaasplaats, Lange Nieuwstraat 3, Antwerpen

  Toegang:10 € voor iedereen

  Vooraf kaarten bestellen bij Eddy Vermoesen (0478/963 399) of via  davidsfonds.aartselaar@hotmail.com

  Betalen voor eind januari op rek. 401-5019031-75 (vermeld: Poppentheater)

Land van klei – kent u nog het harde leven van de Rupelstreek? – vrijdag 30 januari

Land van klei

Vrijdag 30 januari 2009

Berline

Niks fascinerender dan het leven van de Rupelstreek. Daarom heeft Davidsfonds Aartselaar de groep Berline uitgenodigd op vrijdag 30 januari 20 uur in het Cultureel Centrum ’t AAMBEELD  in Aartselaar voor ‘Land van klei’, een voorstelling met liedjes vol weemoed, maar ook met plezante, swingende nummers en spannende verhalen.

‘Land van klei’ is een mix van verhalen, liedjes en foto-projecties, die een duiding geven over het leven van steenbakkers anno 1900, die verloren gewaande tijden doen heropleven. Roland Bergeys vond als telg van Boomse steenbakkers zijn inspiratie in de Rupelstreek en Berline  (www.bloggen.be/berline) raakt met Land van klei opnieuw ieders hart met de prachtige stemmen, de betoverende muziek, en de huiselijke verteltrant die stilaan een handelsmerk van de groep zijn geworden.berline1

Redt Jetje zich uit de klauwen van de bellenman? Verdringt de steenbakkerij de oude molen? Lonkt het steenbakkerpopje naar liefde? En hoe wil Kobe naar het circus? Deze, en andere vragen worden beantwoord in deze hallucinante voorstelling. 
Berline trekt rond in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk met eigen Nederlandstalig en Franstalig werk en was al te zien op de selectie van Nekka ’05 in de AB,  op Bokes op het plein, de Cultuurmarkt, de Cultuurnacht in het Provinciehuis, …

Berline deelde al het podium ook met o.m. Olli, Eva De Roovere, Filet d’Anvers, Els De Schepper, Soetkin Collier, The Kids, en was ook al te gast  op
Antwerpse ATV in Cocktail en Wakker op zondag.

Een voorsmaakje met de Steenbakkersblues.mp3.

Een absolute aanrader voor alle inwoners van de Rupelstreek.

Praktisch:

  Vrijdag 30 januari 2009 om 20 uur

  Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan, Aartselaar

  Toegang: 9 € voor DF- leden, 11 €  voor niet-leden

  Vooraf kaarten bestellen bij Eddy Vermoesen (0478/963 399) of  in het Cultureel Centrum  (03-877 28 75).

Het nieuwe jaar in op onze nieuwjaarsreceptie – 21 januari

Nieuwjaarsreceptie  met “DE MUZIEKERS”

 Wolffaertshof, woensdag 21 januari 2009, 20 uur

nieuwjaar2

Wij nodigen u en uw gezin uit om de overstap naar het nieuwe jaar samen met de bestuursleden te komen vieren in de grote zaal van het Wolffaertshof.

Voor het muzikaal gedeelte zorgen dit jaar ‘De muziekers’, een jong ensemble dat lichte en vrolijke,  zelfgeschreven muziek brengt, onder te brengen bij eigentijdse ‘folk’.  Zij traden reeds op voor ons bij de proclamatie van de Junior-Journalistwedstrijd in februari 2008 in het CC.  Het zijn 5 muzikanten die instrumenten bespelen als fluit, gitaar, ukelele, klarinet, accordeon en contrabas.

Daarna trakteren we u op een keur van huisgemaakte hapjes, een jaarlijkse culinaire prestatie van onze bestuursvrouwen en de vrouwen van de bestuursmannen. Wij zorgen natuurlijk ook voor een lekker glas wijn of vruchtensap. Allemaal voor u, trouw Davidsfondslid, en kosteloos, dit spreekt vanzelf.

 nieuwjaar13

Wij verwelkomen opnieuw een aantal nieuwe leden. Onze nieuwjaarsreceptie is een uitstekende gelegenheid om de nieuwkomers beter te leren kennen. Bovendien staat de receptie bekend als één van de plezierigste van het Aartselaarse gezelschapsleven. Zorg er dus voor dat u erbij kunt zijn.

Vooraf graag een telefoontje naar

secretaris  Eddy Vermoesen, 0478-963 399,

of voorzitter René De Ranter, tel: 03/8877557

Mailen kan ook: davidsfonds.aartselaar@hotmail.com

 

Van harte welkom!

God op kousevoeten – dinsdag 16 december

God op kousenvoeten keizersberg2

Dinsdag 16 december

Dirk Hanssens

Onze cultuur is geseculariseerd en nagenoeg geheel ontkerstend.

Wanneer een dichter of een romancier verwijst naar Bijbelse thema’s of motieven, gebeurt dat doorgaans met dezelfde creatieve vrijheid waarmee ook bijvoorbeeld mythologische gegevens, sprookjes of actuele gebeurtenissen als interteksten worden gebezigd.

Gedichten van eigentijdse schrijvers die als uitgangspunt of inspiratiebron de bijbel en het christelijk gedachtegoed erkennen, kunnen thans zelden probleemloos tegen de achtergrond van een gelovige levensvisie worden geplaatst.

Een spitante voordracht met theatertrekjes.

Dirk Hanssens (Menen, 1962) is prior van de Benedictijnerabdij Keizersberg te Leuven.
Na zijn theologiestudie bewoog Hanssens zich als autodidact in het grensgebied van religie en literatuur (vooral de Nederlandstalige poëzie). Zijn inzichten staan o.a. te lezen in de essaybundel ‘De ruimte van het volledige leven. Over de religiositeit van de poëzie’ (1993) en in meerdere artikels voor diverse (literaire en cultureel-maatchappelijke) tijdschriften. Als librettoschrijver bezorgde hij de teksten voor een kruiswegcantate (getoonzet door Jan Haspeslagh), een kerstcantate (getoonzet door Sebastiaan van Steenberge) en een Benedictusoratorium (getoonzet door Peter Pieters).

 Praktisch:

   Dinsdag 16 december 2008 om 20 uur keizersberg11

   Parochiaal Centrum Wolffaertshof  Aartselaar

   Toegang: 4 € voor leden, 6 €  voor niet-leden

   Kaarten bestellen kan bij Eddy Vermoesen (0478/963 399) of via  davidsfonds.aartselaar@hotmail.com

   Betalen ter plaatse of op rek. 401-5019031-75 (vermeld: God op kousenvoeten)

Taalmysteries opgehelderd – dinsdag 2 december

Taalmysteries opgehelderd? Carine Caljon

In het najaar van 2007 oogstte Carine Caljon, samen met Dirk Denoyelle, algemeen succes met de vrolijke taaltournee ‘De Babylonische spraakverwarring’, een ludieke vertelling over humor in taaltoestanden. Omdat 2008 uitgeroepen is tot Internationaal Jaar van de Talen, organiseert onze afdeling een gezellige, boeiende taalavond met Carine Caljon onder  de titel: ‘Taalmysteries opgehelderd?!’

Hierbij gaat ze weer met boeiend materiaal aan de slag – etymologie, geschiedenis, recepten, Nederlands, Vlaamse dialecten en (heel) vreemde talen – in een kleurrijke multimediavoorstelling .

Een deel van de voorstelling behandelt ‘culinaire taalmysteries’. Eten & drinken, daar geniet iedereen van, maar weten we ook waar benamingen vandaan komen of waar ze echt voor staan?!  

Hoe slopen termen als koffie en sinaasappel ons Nederlands binnen? Welk verhaal zit er achter sandwich of mayonaise? Wat is de eigenlijke betekenis van chocolade? Waarom is het logisch dat we vlees snijden op een teljoor? Eten Vlamingen en Nederlanders heus hetzelfde bij karbonade? Wees op uw hoede met valse vrienden (niet alleen met onze noorderburen)!

Een boeiende speurtocht naar deze en andere bizarre kronkels van onze taal, over de binnen- en buitenlandse grenzen heen!

Carine Caljon woont in Kobbegem (Asse) en is al zowat 25 jaar met talen bezig: Nederlands, Frans, Engels, maar ook Vlaamse dialecten en meer exotische talen zoals Chinees, hiërogliefenschrift, enz.!

 Praktisch:

  Dinsdag 2 december 2008 om 20 uur

  Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan, Aartselaar

  Toegang: 4 € voor leden, 6 €  voor niet-leden

  Kaarten bestellen kan bij Eddy Vermoesen (0478/963 399)
of via  davidsfonds.aartselaar@hotmail.com

  Betalen ter plaatse of op rek. 401-5019031-75 (vermeld: Taalmysteries) 

Kunst zien en begrijpen – dinsdag 2 december 14 uur

‘ Kunst zien en begrijpen ‘  – zaal Koekoek, Lindenboslaan (A12) Boom – 14 uur   

Op 6/11/2007 zat de foyer van het CC te Aartselaar bomvol voor deze Davidsfondsvoordracht door Davidsfonds-bestuurslid Hubert Jacobs, tevens lid van de Vlaamse Seniorenclub. Unanieme lovende woorden en ‘achteraffe’ uitlatingen in de trant van ‘spijtig dat we dit gemist hebben’ en ‘dat kan je gemakkelijk tweemaal zien’ spoorden de Vlaamse Seniorenclub aan om Hubert onmiddellijk “vast te leggen” voor een bisnummer.

Kan kunst u nog beroeren ?

Een vereniging die cultuur wil promoten, gaat zulke vraag niet uit de weg. Met deze voordracht wil Davidsfonds Aartselaar, en bij uitbreiding de VVVG Vlaamse Seniorenclub (nota redactie) daarom ook graag hier dieper op ingaan. Aan de hand van talrijke voorbeelden wordt een stuk “bagage” meegegeven bij het beschouwen van schilderkunst.  Het vertrekpunt hiervoor is de vormgeving van de werken. De inhoud wordt slechts zijdelings bekeken omzeggens los van thematiek en voorstelling.

Er wordt wel een antwoord gezocht op vragen als: Hoe gaat de kunstenaar om met vorm en kleur? Hoe zit de compositie in mekaar? Op welke manier worden er accenten gelegd op het doek? 

 
In deze voordracht zal Hubert Jacobs, jarenlang actief in het kunstonderwijs, ons een betere kennis en een scherper inzicht in de schilderkunst meegeven.

(Uit:  Onze  OMTRENT jaargang 19, nr 2 nov 2007)

Inkom  : Leden Vlaamse Seniorenclub € 3 en niet-leden € 5

De winter van de Belgica – donderdag 20 november

De Belgica

De Belgica

Davidsfonds Boom en Niel slaan voor deze gelegenheid de handen in mekaar en brengen U deze spraakmakende avond op donderdag 20 november 2008 te 20 uur in het Baksteentje (museum Emabb) Noeveren 67 te Boom.

 
Na een kennismaking met een van de schitterendste monumenten “De Wintertuin van O.L.V.-Waver”, werkelijk werelderfgoed, brengen de afdelingen Niel en Boom een ander hoogtepunt uit onze rijke geschiedenis nl. een multimediavoorstelling over

“ DE WINTER VAN DE BELGICA”

 het verhaal van een Belgische ontdekkingsreis door Willy Schuyesmans.

     16 augustus 1897. In de haven van Antwerpen vaart het stoomschip Belgica onder massale belangstelling uit. Kapitein Adrien De Gerlache onderneemt immers de eerste wetenschap-pelijke expeditie ooit naar het Zuidpoolgebied, een gewaagd project. Samen met zijn team brengt hij onbekende delen van de Zuidpool in kaart, verzamelt hij klimatologische gege-vens en onderzoekt hij het leven op Antarctica. Aan het einde van de zomer vriest het schip echter vast in het pakijs. De barre weersomstandigheden brengen dood en waanzin, tot de bemanning zich na dertien maanden kan bevrijden uit het ijs.

Journalist en jeugdauteur Willy Schuyesmans is reeds van kindsbeen af gefascineerd door de Belgische zuidpoolexpeditie. Hij verenigt een wetenschappelijk standpunt met een menselijk verhaal en brengt u het bloedstollende relaas van een baanbrekende expeditie.

    Zoals U wellicht weet is de v.z.w. De Steenschuit gestart met een nieuw opleidingsproject,  (het herbouwen van het schip) The New Belgica.

Coördinator en voorzitter Eddy Stuer zal ons hierover alle geheimen verklappen en we kunnen kennis maken met de huidige stand van zaken.

Inkom:  € 10 – DF-leden: € 8

De avond wordt afgesloten met een Polar receptie. Deze wordt U aangeboden door Delta LLoyd Bank, sponsor van “De Steenschuit”.

De totale opbrengst van deze avond dient eveneens tot ondersteuning van het project.

Weerom een niet te missen avond ! Iedereen welkom !

Van Barok tot Rock – woensdag 19 november

Van Barok tot Rock – Gitaarmuziek door de eeuwen heen

Roland Broux

Zijn verhaal illustrerend met live gespeelde pareltjes neemt klassiek gitarist Roland Broux zijn publiek mee op een muzikale reis langs de verschillende genres en klankkleuren van dit wijdverspreide instrument.

Roland Broux is licentiaat Muziekwetenschappen en een bekend gitarist die als solist o.a. het Concierto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo en het Concierto van Heitor Villa-Lobos mocht vertolken voor het Nationaal Orkest van België, voor de Filharmonie en voor andere vooraanstaande orkesten.

Roland Broux
Roland Broux

gitaarRoland Broux trad op in producties van het Festival van Vlaanderen, van de KNS en van het Ballet van Vlaanderen. Hij musiceerde op het Filmfestival van Gent, in het Museum voor Muziekinstrumenten in Brussel en op festivals in Nederland, Spanje, Zuid-Afrika, Luxemburg en Frankrijk.

Hij is al vele jaren lid van het gitarenkwartet Quadrant.

In 2007 verscheen van hem een solo-CD:”Walking on the Water”.

Roland Broux doceert Klassieke Gitaar aan het Lemmensinstituut te Leuven en aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

Praktisch:

  Woensdag 19 november 2008 om 20 uur

  Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan, Aartselaar

  Toegang: 4 € voor leden, 6 €  voor niet-leden

  Vooraf kaarten bestellen kan bij Eddy Vermoesen (0478/963 399) of via  davidsfonds.aartselaar@hotmail.com

  Betalen ter plaatse of op rek. 401-5019031-75 (vermeld: ‘Broux’)

 

Terugblik op onze vorige cultuurreis – zondag 19 oktober

Op zondag 19 oktober (15-18 uur) is er een reünie voor wie meeging naar het Lake District, onze cultuurreis van mei dit jaar. Antoon Naert en Ray Janssens stellen er ook de cultuurreis 2009 naar Ierland voor. Ben je ook zo iemand die altijd al eens naar Ierland wou?  Dan ben je van harte welkom. Wie meeging naar The Lake District krijgt een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.

Plaats van de actie: het chalet van de S. V. Aartselaar Tennis, Sportcentrum, Kleistraat.

Inlichtingen en reservatie (voor 11/10): Ray Janssens, 03-887 64 54, of mail ray.janssens@telenet.be

Deelname in de kosten: 10 euro p.p. 

Universiteit Vrije Tijd

Van de Vlaamse primitieven tot Cobra

Vijf eeuwen cultuur van de Lage Landen in Europees perspectief

Docent: Beheydt Ludo,  meer info

Datum :
Dinsdag 18 en 25 november en 2 en 9 december van 14 – 16 u.

Omschrijving :

Wat leren in Vlaanderen en Nederland geproduceerde kunstwerken ons over de cultuur der Nederlanden? Bestaat die wel en in welk opzicht onderscheidt ze zich dan van andere culturen in Europa? Zijn er anderzijds geen verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse kunst? Wat maakt Rubens zo Vlaams en Vermeer zo Nederlands? Hoe komen het nationalisme van de 19de eeuw en het internationalisme van de 20ste eeuw tot uiting aan beide kanten van de Belgisch-Nederlandse grens?      

Ludo Beheydt gaat na welke factoren de culturele eigenheid van een samenleving bepalen. Aan de hand van vijf eeuwen artistieke productie in Vlaanderen en Nederland onderzoekt hij of er zoiets bestaat als een cultuur der Nederlanden en gaat hij verder in op de verschillen tussen Noord en Zuid.

Praktisch:

 

  • Dinsdagen 18 en 25  november, 2 en 9 december van 14-16 uur
  • Plaats: Aartselaar, CC ’t Aambeeld (Della Faillelaan 34)
  • Prijs: 36€ (DF-leden) – 42€ (niet-leden) – 39€ (lerarenkaart) – koffie en syllabus inbegrepen
  • Info: 03-887 92 91 (Paul Reyniers) en op 016/310 670 (Universiteit Vrije Tijd)
  • Inschrijven telefonisch op bovenstaand nummer of via de website www.davidsfonds.be (klikken opuniversiteit vrije tijd)