De Coulissen van corona

dinsdag 19 oktober

Met deze lezing hernemen we na een corona-onderbreking van maar liefst 1,5 jaar onze lezingen in het cultureel centrum.
Hoe blikt een filosoof-wiskundige terug op de voorbije coronaperiode? Wetenschappers, experten, politici, journalisten, opiniemakers en wij als figuranten: hoe dit curieuze schouwspel te begrijpen? 

Emeritus professor dr. Jean Paul Van Bendegem doceerde logica en wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was deeltijds gastprofessor wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Jean Paul Van Bendegem is regelmatig te gast op radio en TV.

annulatie van alle lezingen tot eind mei

Beste Davidsfondsvrienden,

De corona pandemie blijft onze plannen doorkruisen.
Een gevolg daarvan is een voortdurende annulering van onze activiteiten.
Gezien de huidige toestand primeert de gezondheid van ons allen.
De realiteit verplicht ons daarom om, spijtig genoeg, in te zien dat alle nog geplande lezingen uit ons jaarprogramma niet, of niet in veilige omstandigheden, kunnen doorgaan.
Daarom worden al deze voordrachten geannuleerd. Ook de voorjaarscursus van Davidsfonds-Academie is verplaatst naar het najaar.
Voorlopig behouden we nog wel de extra-muros activiteiten. Het betreft de geleide bezoeken aan Mechelen en Piano’s Maene en de muzikale wandeling in Horst.
Vermits het vooral buitenactiviteiten zijn in kleine bezetting willen we die organisaties nog een kans geven. Hoop doet leven …

De theatermonoloog ‘Marx’ en het optreden van Lieven Scheire zijn ontstaan als samenwerking met het CC. Tot nader order blijven zij geprogrammeerd tot de cultuurdienst van het CC anders beslist.

Tot slot wil ik jullie geruststellen dat vrijwel alle geannuleerde activiteiten van het werkjaar 2020-2021 opnieuw geprogrammeerd zullen worden in 2021-2022.

Jullie, en ons, geduld zal rijkelijk beloond worden.

Namens het voltallige bestuur,

Paul Reyniers
Voorzitter